Večer v múzeu

Novinky a oznamy

Všetky novinky a oznamy
logo_msnp_web

Ponuka nájmu časti pozemku (vhodného na parkovanie)

Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie na prenájom časti pozemku o výmere 897 m2 vhodného na parkovacie účely, vedeného na LV č. 1350, parcela č. 1332/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica. Záujemcovia môžu cenové ponuky zasielať […]

logo_2017_cesty_web

Cesty za poznaním minulosti 2017

9. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny Usporiadatelia: Vyhlasovateľ: Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Hlavní partneri: Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica a Mestský úrad Banská Bystrica Mediálni partneri: Ročenka odbojárov a Bojovník  Témy:            Mať tak […]

Kalendár podujatí

Kompletný kalendár podujatí
ďalšie podujatia