Oslavy 70. výročia Slovenského
národného povstania

Novinky a oznamy

Všetky novinky a oznamy
Obalka_2_2014_4 mm chrbat.indd

Nové publikácie Múzea SNP

Marek Syrný a kol. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE  SLOVENSKO A EURÓPA V ROKU 1944 Kolektívna monografia z dielne viac ako 50 autorov zo siedmych krajín mapujúca kľúčovú udalosť moderných slovenských dejín – Slovenského národného povstanie, v kontexte dobového európskeho vývoja. Slovenský čitateľ má jedinečnú možnosť získať mnohostranné informácie nielen o slovenskej vojnovej a povstaleckej realite, ale […]

Medzinárodná vedecká konferencia

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Vojenský historický ústav v Bratislave organizujú v dňoch 28. – 29. apríla 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Slovensko v roku 1945, Oslobodenie Slovenska 1944-1945.   Návrh tematických blokov na medzinárodnej vedeckej konferencii k 70. výročiu oslobodenia Slovenska a skončenia 2. svetovej vojny: Režim a armáda Slovenskej […]

Kalendár podujatí

Kompletný kalendár podujatí
ďalšie podujatia