Cenník vstupného do expozícií

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do expozície zadarmo.

Stála expozícia Múzea SNP

Druh vstupenkyCena v €
Dospelí2,00
Žiaci, študenti, dôchodcovia, (ISIC, ITIC, EURO <26)1,00
MÚZPAS - novinka leta 202110,00
Deti do 6 rokovbezplatne
Člen SZPB a Klubu priateľov Múzea SNPbezplatne
Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-Sbezplatne
Lektorovanie v slovenskom jazyku10,00
Lektorovanie v cudzom jazyku (EN, DE, RU)12,00
Fotografovanie, video2,50

 

Vážení návštevníci,
ak je to možné, dovoľujeme si Vás poprosiť o nahlásenie žiadosti o lektorský výklad (v slovenskom aj cudzom jazyku) v dostatočnom časovom predstihu (5-6 dní vopred). Ďakujeme

Pamätník Nemecká a Lietadlo Li-2

Nemecká - druh vstupenkyCena v €
Dospelí1,00 €
Žiaci, študenti (ISIC, ITIC, EURO <26)bezplatne
Dôchodcoviabezplatne
Deti do 6 rokovbezplatne
Člen SZPB a Klubu priateľov Múzea SNPbezplatne
Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-Sbezplatne
Lietadlo Li-2 0,50 €