Oznam o zatvorení Archívu Múzea SNP

 

Oznamujeme verejnosti, že Archív Múzea SNP je pre verejnosť zatvorený.

Ďakujeme za porozumenie.