LUKÁČ et ŠUFLIARSKY – autorská výstava

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a autori Vás srdečne pozývajú na autorskú výstavu: LUKÁČ et ŠUFLIARSKY, ktorej vernisáž sa uskutoční 7. septembra 2018 o 17:00 hod. vo výstavných priestoroch Múzea SNP na Kapitulskej ulici.

Autori výstavy: akademický sochár Milan Lukáč a akademický maliar Juraj Šufliarsky

Kurátor výstavy: Bohumír Bachratý, historik umenia

Hudobní hostia vernisáže výstavy: Eugen Prochác – violončelo, Rastislav Kašiar – gitara

Výstava potrvá do 30. septembra 2018.

plagat

Sochár Milan Lukáč (1962 Bojnice) a grafik Juraj Šufliarsky (1964 Detva) študovali v 80. rokoch na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Spája ich aj vysokoškolské výtvarné štúdium v Paríži, poznanie a vzťah k výtvarnej moderne Francúzska, Európy i rodného Slovenska. V súčasnosti sú blízke aj ich ateliéry; M. Lukáča v Banskej Štiavnici a J. Šufliarskeho vo Zvolene.

Na spoločnej výstave v Múzeu SNP Milan Lukáč prezentuje návrhy k Pamätníku holocaustu v Bratislave, ktorý je mementom i odkazom „ zachor- pamätaj “ tragických udalostí druhej svetovej vojny na Slovensku. Jeho súčasnú komornú tvorbu dokumentujú sugestívne kovové skladby- asambláže bizarných figúrok zvierat a vtákov. Sú to diela hravej fantázie, poetiky i filozofie dávneho umenia dadaizmu i novšieho pop- artu európskej kvality, formátu a súvislostí.

Juraj Šufliarsky je verný svojim domácim a hlavne parížskym inšpiráciám. Tie súvisia s osobnosťou geniálneho sochára Augusta Rodina a s osobnosťou hudobného romantizmu, poľsko-francúzskeho skladateľa a klaviristu  Frédérica Chopina. Grafiky a kresby J. Šuflirskeho, figurálne i pocitovo abstraktné diela zvučia tónmi zviditeľnenej hudby, impresie a expresie krajiny, prírody, ale i snov, spomienok a vízií.

Obaja zrelí umelci svojej generácie patria k špičkovým výtvarníkom súčasnosti. Ich dielo má múzické východiská i pozitívne, filozoficko- humanistické hodnoty, výtvarnú epiku i poéziu, stále potrebnú a vzácnu aj v dnešnej dobe a svete umenia i človečiny.