Zem Slovensko XIV

Srdečne Vás pozývame na výstavu výtvarných diel členov združenia

ZEM SLOVENSKO XIV

Plagát_zem_slovensko

V poradí XIV. výstava členov Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska pod názvom Zem Slovensko patrí svojim charakterom medzi výstavy salónneho typu. Vystavujúci autori sa pri nich prezentujú dielami podľa vlastného výberu – dielami, ktoré by mali reprezentovať nielen ich najnovšiu tvorbu, ale mali by byť charakteristické ich výtvarnému prejavu a výtvarnej technike.
Na výstave diel 35 autorov sa návštevník má možnosť stretnúť s maľbou, grafikou, plastikou, textilom. Diela sú vyjadrením toho, čo autori pociťujú, o čom premýšľajú a čo spoznali vo svojom živote. V ich vyjadreniach prevláda klasická forma umeleckej výpovede s charakteristickou originalitou pre každého autora, ako dôkazom nevyčerpateľného množstva umeleckých rukopisov.
Členmi ZVUSS sú výtvarní umelci väčšinou pôsobiaci na území stredného Slovenska, ktorí prejavili vôľu a záujem profesne sa združovať, tak ako ďalší umelci v iných, takmer 40-tich združeniach na Slovensku. Výstava preto ponúka množstvo zážitkov podávaných v rôznych podobách a formách.

Akad. mal. Pavol Muška, kurátor výstavy