Drahomír Prihel a Jaroslav Svoboda: Videnie @ Dotyky

Srdečne Vás pozývame na výstavu
akademického sochára Drahomíra Prihela a profesora Jaroslava Svobodu

Videnie @ Dotyky

PLAGÁT A3 TLAČ