Extrapolácie 2017

Vystava_UMB_850x372

Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní

pod záštitou
Ing. Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
MUDr.  Jána Noska,  primátora mesta Banská Bystrica
doc.  Ing.  Vladimíra Hiadlovského, PhD., rektora Univerzity Mateja Bela

extrapolacie2017_program_web

Program Extrapolácií 2017 v Banskej Bystrici na stiahnutie