KONFERENCIA Slovenské národné povstanie – odkaz pre dnešok

header_konmferencia
Konferencia Slovenské národné povstanie – odkaz pre dnešok je určená pre vedeckých pracovníkov v oblastiach histórie, politológie, sociológie a medzinárodných vzťahov. Radi by sme získali ucelenejší pohľad na problematiku SNP a jeho významu pre slovenskú spoločnosť aj v rámci kontextu jej politického vývoja.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 15. a 16. októbra 2019 v Múzeu SNP.

Prihlášky na konferenciu posielajte do 31. 5. 2019 (Prihláška na vyplnenie vo formáte .RTF)
Príspevky je potrebné odovzdať do 30. 9. 2019

Tematické okruhy:

 1. Osobnosti SNP a ich povojnový osud
 2. Výklad dejín SNP od roku 1945 do roku 1993
  • 1945 – 1948
  • 1949 – 1960
  • 1960 – 1968
  • 1969 – 1989
  • 1989 – 1993
 3. Význam SNP pre súčasnosť
 4. SNP ako súčasť politického boja po roku 1993

Tešíme sa na vašu účasť!