Konferencia SLOVENSKO A EURÓPA V ROKU 1940

V dňoch 20. a 21. októbra 2020 sa Múzeum SNP stane hostiteľom medzinárodnej vedeckej konferencie

SLOVENSKO A EURÓPA V ROKU 1940