Rozdelené spomienky

VÝSTAVA PREDĹŽENÁ do 11. marca 2018

Multimediálna výstava Rozdelené spomienky už v januári v našom múzeu

rozdelene_spomienky_pozvanka

Múzeum Slovenského národného povstania s príchodom nového roka predstaví zaujímavú multimediálnu výstavu krátkych filmov o spomienkach pamätníkov najmä spomedzi nemeckej menšiny v Československu s názvom „Rozdelené spomienky. Československo 1937-1948: Česi, Nemci, Rakúšania a Slováci“. Výstavu prináša občianske združenie Antikomplex.sk a je výsledkom rakúsko-česko-slovenského projektu Spájame rozdelené spomienky, na ktorom pracovalo s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.
Pred vojnou žilo na Slovensku až 150 000 Nemcov, ktorí tu bývali stáročia a inú vlasť nepoznali. Po vojne však museli slovenskí Nemci z Československa odísť. Rovnako ako ich známejší vrstovníci z českých Sudet. Zostala ich hŕstka a svoju reč aj kultúru museli desaťročia držať v ústraní.
Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra trauma Nemcov, ktorí museli odísť po stáročiach spolužitia. Aj o tom je výstava Rozdelené spomienky. Pamätníci rozprávajú o Československu 1937–1948 farbistejšie: nemeckými, židovskými, maďarskými aj inými očami. Filmy nás vtiahnu do mozaiky vtedajšej Strednej Európy ich očami – očami pamätníkov, ktorí ešte aj dnes žijú medzi nami.
Tieto životopisné rozhovory sa nakrúcali v priebehu roka 2015 a boli zamerané najmä  na československých Nemcov, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Dej príbehov sa začína pred 2. svetovou vojnou, pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne pokračuje ako spomienky až po súčasnosť. Pamätníci rozprávajú o svojej mladosti v Československu, o spolužití a priateľoch, ale aj o nacistických časoch, vojne a napokon aj o ich povojnovom vyhnaní. Hovoria o živote a o tom, ako ho ovplyvnilo dianie veľkej histórie. Jeden z filmov hovorí aj o súvise medzi slovenskými Nemcami a Slovenským národným povstaním. A hoci všetci zažili popri prekvapivých zvratoch aj ťažké a tragické chvíle, nestrácajú nadhľad ani humor, ktoré patria k životnej múdrosti.
Veríme, že témy ako susedia, identita, domov, odchody a návraty, ale aj vojna a oslobodenie dokážu osloviť azda každého diváka.

Výstavu môžete vidieť v Múzeu SNP od 18. januára do 11. marca 2018 denne okrem pondelka od 09:00 do 16:00.

Rozdelené spomienky – slávnostné otvorenie