Diskusné fórum “Večer v múzeu”

Večer v múzeu

s Vladimírom Bačišinom
odborníkom na ekonómiu a financie 

na tému
Rusko po roku 1990

pozvanka_VVM_Bacisin

Minulý rok na jeseň sme Vám v Múzeu SNP prvýkrát predstavili nový formát – diskusné fórum „Večer v múzeu“, v ktorom riaditeľ múzea Stanislav Mičev diskutuje so zaujímavými osobnosťami spoločenského života. V októbri 2016 privítal na pôde Múzea SNP diplomata a bývalého veľvyslanca na Balkáne Miroslava Mojžitu, v novembri Radovana Geista, politického analytika a zakladateľa portálu EurActiv.sk, v decembri mladého, no mimoriadne úspešného spisovateľa Jozefa Kariku.
Tento rok sme už diskutovali s Eduardom Chmelárom či veľvyslancom Japonska na Slovensku, J. E. pánom Jun Shimmim a vy ste nás poctili vysokou návštevnosťou, výbornou atmosférou a podnetnou diskusiou!

Veríme, že sa znova stretneme aj 2. marca 2017 o 17:00.
Tentoraz privítame ekonóma a publicistu Vladimíra Bačišina. 

Vladimír Bačišin je ekonóm a publicista, ktorý píše pre denník Pravda, aktualne.sk, Izvestia (Rusko), Echo Moskvy či Eleftheros Typos (Grécko). Bol zástupcom šéfredaktora denníka Hospodárske noviny a založil časopis Investor. Pracoval pre viaceré svetové firmy ako poradca a v súčasnosti je hosťujúcim profesorom Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie.