Výtvarné spektrum 2017

Stredoslovenské osvetové stredisko
a Múzeum Slovenského národného povstania

Vás pozývajú na vernisáž súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

vs2017_pozv_p