ZRUŠENÉ: 75. výročie tragických udalostí na Kališti

75. výročie tragických udalostí na Kališti

V marci si každoročne pripomíname vypálenie obce Kalište, ktorá sa stala symbolom vojnou zničených obcí a miest na Slovensku. Z uhliarskej osady sa stala Národná kultúrna pamiatka s etnografickou expozíciou, expozíciou Partizánskej republiky, náučným chodníkom a Sadom života.

Kaliste_clanok_foto

Kalište vzniklo v 16. storočí ako uhliarska osada. Jej obyvatelia pálili drevené uhlie, ktoré dodávali do okolitých oblastí, kde sa vo veľkom rozvíjalo baníctvo. To však začalo v 18. storočí upadať a obyvatelia dostali na výber: mohli sa presťahovať do okolitých dedín alebo ostať žiť na Kališti a nájsť si alternatívny spôsob obživy. Muži preto začali dochádzať za prácou na týždňovky do neďalekých železiarní v Podbrezovej alebo pracovali v lese. Počas tohto obdobia sa o deti a celý chod života na dedine starali ženy. Život na Kališti nebol ani zďaleka jednoduchý: úrodnej pôdy bolo málo a tak sa toho ani veľa neurodilo. Obyvatelia dokázali dopestovať len zemiaky, kapustu a mrkvu, ovocné stromy ako hrušky, jablone, slivky či čerešne dozrievali neskoro a mali len malé plody. V lete pri prácach na poli pomáhali i deti a v zime chodili do školy. Neskôr do nej chodili aj na jar a na jeseň. Tak tomu bolo až do jesene 1944, kedy sa školský rok už nezačal. Do životov obyvateľov Kališťa totiž zasiahla 2. svetová vojna a najmä Slovenské národné povstanie.

Kalište sa do histórie zapísalo najmä tragédiou, ktorá jeho obyvateľstvo postihla 18. marca 1945. Za pomoc partizánom bola osada vypálená, mnohí ľudia boli zastrelení priamo na mieste, iní zaživa zhoreli v domoch, ktoré začali nacisti zapaľovať. Skupina dospelých mužov, ktorá bola zajatá, bola neskôr postrieľaná v neďalekej Moštenici. Z osady sa stalo zhorenisko, zo 42 domov ostalo len šesť a ani po oslobodení Slovenska už život na Kališti nebolo možné obnoviť.

Na históriu Kališťa však nezabúdame ani dnes a tragické udalosti z obdobia 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania si pripomenieme v stredu 18. marca o 11:00 v kinosále Múzea SNP. Všetci ste srdečne vítaní.

Podujatie je v pôvodnom termíne dňa 18. marca 2020 zrušené!!! O novom termíne Vás budeme informovať.