Medzinárodná konferencia / International Conference

Medzinárodná konferencia „Modernizácia Múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“

V dňoch 23. – 24. marca 2021 sa uskutoční medzinárodná konferencia „Modernizácia Múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“, ktorá je úvodným podujatím k projektu „Otvorený depozitár“, podporeného  z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Pozvánku spolu s programom nájdete tu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

International conference „Museum depository modernisation and conditions for their opening to the broader public“

The international conference „Museum depository modernisation and conditions for their opening to the broader public“ will take place on 23 and 24 March. It is an opening event to the “Open Depository” Project, supported by EEA Grants and Slovak Republic state budget. The invitation together with the programme can be find here.