Predaj 4. série 0 Euro Souvenir bankovky Múzea SNP

109834818_10160738250688636_8038427139971612397_n

4. vydanie 0 Euro Souvenir bankovky s motívom Múzea SNP je možné si zakúpiť na pokladni Múzea SNP (v Pamätníku SNP) alebo v bankomate umiestnenom vo vestibule pamätníka. Predaj bude prebiehať až do vypredania celého nákladu 4. série bankovky.

V tomto roku, 8. mája, sme si pripomenuli koniec 2. svetovej vojny v Európe a zároveň aj 75. výročie oslobodenia našej krajiny. Na Slovensku vtedy prebiehali urputné oslobodzovacie boje, ktoré si vyžiadali veľa životov vojakov i civilného obyvateľstva. Pripomínajú nám ich pamätníky aj slávna bojová technika, ktorá bola nasadená na našom území.
Do dejín 2. svetovej vojny i oslobodenia Slovenska sa zapísal ikonický tank T-34. Práve ten sa stal motívom v poradí už štvrtej série suvenírových bankoviek Múzea SNP.

Tank T-34 v skanzene ťažkej bojovej techniky Múzea SNP
Sovietsky stredný tank T-34/85. Tvoril súčasť vojenskej výzbroje sovietskej armády a 1. česko-slovenského armádneho zboru. Bojoval ako útočný a podporný prostriedok na nemecko-sovietskom fronte a počas oslobodzovacích bojov v strednej a juhovýchodnej Európe.
Viac informácií k téme oslobodenia Slovenska nájdete na našej virtuálnej výstave www.oslobodenieslovenska.sk, kde nájdete napríklad aj 3D model tanku T-34.