Akreditované vzdelávanie na školský rok 2016/2017

logo_vzdelavacie_centrum
V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov spúšťame aj v školskom roku 2016/2017 akreditované programy Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách a Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku.

Viac informácií a potrebné prihlášky nájdete na našom webe v časti Vzdelávacie centrum.