Múzeum SNP je 1. novembra zatvorené

Expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici, ako aj Pamätník Nemecká
budú v utorok, 1. novembra 2022 (Sviatok všetkých svätých) zatvorené.