OZNAM O UZATVORENÍ EXPOZÍCIÍ

Vážení návštevníci,
Múzeum SNP bude v čase od 18. decembra 2023 do 9. januára 2024 zatvorené. Ďakujeme vám za návštevu a priazeň v roku 2023 a tešíme sa na návštevu v roku 2024.
Vaše Múzeum Slovenského národného povstania