Vyhodnotenie súťaže Cesty za poznaním minulosti 2017

logo_2017_cesty

9. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Usporiadatelia:

Vyhlasovateľ: Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Hlavní partneri: Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica a Mestský úrad Banská Bystrica
Mediálni partneri: Ročenka odbojárov a Bojovník 

Témy:           

Mať tak tri želania…
Bez teba si svoj život neviem predstaviť
Spomienky vracajú radosť aj smútok
Aký by bol svet bez vojen?
Zem je naším domovom, chráňme ju!

Súťažné kategórie:

1. kategória:
– deti od 6 do 10 rokov ( žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl)
2. kategória:
– deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií)
3. kategória:
– mládež od 16 do 18 rokov ( študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež)

V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie.  Žiaci využili úvahu, rozprávanie, opis, interview. Vo výtvarnej súťaži bola využitá kresba, maľba, fotografia, či kombinovaná technika.
Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 456 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Do výtvarnej časti súťaže bolo zaslaných 925 prác. Práce prišli z územia celého Slovenska.
Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 25. až 26. 5. 2017 odbornou literárnou a výtvarnou porotou. Poroty pozostávali z pedagógov a odborných členov poroty, ktorých poskytli organizátori súťaže.
Slávnostné vyhodnotenie, spojené s odovzdávaním cien, sa uskutočnilo 15. 6. 2017 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Literárna časť

 

Porota:
PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Mgr. Boris Vigaš
Mgr. Eva Holeczyová
PaedDr. Matej Kán

1. Kategória

1. miesto
Radoslava Rajniaková, 8 rokov
ZŠ a MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878
„Aký by bol svet bez vojen?“

2. miesto
Sabina Rosičová, 10 rokov
ZŠ a MŠ Stakčín, SNP 412
„Moji starí rodičia“

3. miesto
Matej Štulrajter, 9 rokov
ZŠ Školská 511/2, Čierny Balog
„Tri želania“

2. Kategória

1. miesto
Slávka Peštová, 15 rokov
ŠZŠ Jarovnice 96
„Príbeh o mojom dedkovi“

2. miesto
Emma Litvová, 14 rokov
ZŠ Bezručova 66, Trenčín
„Mať tak tri želania“

3. miesto
Martin Žemba, 15 rokov
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
„Výzva“

3. Kategória

1. miesto
Zuzana Zaušková, 17 rokov
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
„Spomienky prinášajú radosť i smútok“

2. miesto
Viktória Kovalčíková, 18 rokov
Gymnázium J. F. Rimavského, Kláštorná 37, Levoča
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

3. miesto
Ivana Šaffová, 17 rokov
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
„Zázračná rybka“

Výtvarná časť

 

Porota:
Dr. Miroslav Bárdi
Mgr. Eva Beňačková
Mgr. Katarína Bursová
Mgr. Silvia Havelková
Mgr. Carmen Vágnerová
Mgr. Ivan Kocák

1. Kategória

1. miesto
Juraj Paluš, 5 rokov
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
„Zem je naším domovom, chráňme ju“

2.  miesto
Jakub Komara, 8 rokov
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
„Život v mieri“

3. miesto
Jakub Bukaj, 9 rokov
ŠZŠ, Obrancov mieru 9, Detva
„Zem je naším domovom, chráňme ju“

Čestné uznanie
Patrik Passia, 9 rokov
ZŠ v Kurime, Družstevná 222
„Zem je naším domovom, chráňme ju“

2. Kategória

1. miesto
Sofia Mičková, 14 rokov
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

2. miesto
Michaela Ivašková, 15 rokov
SZŠ, Škola u Filipa, Ružová 14, Banská Bystrica
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

3. miesto
Ester Halagová, 13 rokov
ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

Čestné uznanie
Jakub Kršák, 13 rokov
ZŠ sv. Don Bosca, 1. mája 24, Zlaté Moravce
„Aký by bol svet bez vojen“

3.  Kategória

1. miesto
Karin Reichertová, 18 rokov
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

2. miesto
Simona Zvoneková, 17 rokov
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
„Zem je naším domovom, chráňme ju“

3. miesto
Nicholas Wintzler, 17 rokov
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

Čestné uznanie
Lukrécia Chrenková, 17 rokov
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
„Spomienky vracajú radosť aj smútok“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.