Medzinárodná konferencia

Nacistická politika voči Slovanským národom

Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Vojenským historickým ústavom si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Nacistická politika voči Slovanským národom“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. a 22. február 2018 v Banskej Bystrici.

SK_program

Cieľom konferencie je bližšie sa zaoberať vzťahom Nemeckej ríše a jej predstaviteľov k otázke slovanských národov v Európe či už išlo o krajiny spriatelené, kontrolované alebo priamo okupované.

Tematické okruhy:

  • Slovanské národy a ich postavenie na začiatku  2. svetovej vojny
  • Východiská nacistickej  politiky voči slovanským národom
  • Nacistická politika voči slovanským obyvateľom Nemecka (Lužickí Srbi)
  • Dôvody a formy prenasledovania slovanských národov na nacistami okupovaných územiach (Protektorát Čechy a Morava. Generálny gubernát, okupované časti Poľska, okupované časti Juhoslávie, Bielorusko, Ukrajina, okupované časti Ruska)
  • Slovanskí spojenci nacistického Nemecka a nacistické zámery s nimi (Chorvátsko, Slovensko, Bulharsko atď.)
  • Príslušníci slovanských národov, ako spojenci nacistického Nemecka
  • Hospodárske vzťahy medzi nacistickým Nemeckom a slovanskými krajinami

Pokiaľ Vás uvedené témy zaujali a máte záujem zúčastniť sa konferencie, vyplňte priloženú prihlášku a pošlite ju na doleuvedenú adresu juraj.lepis@muzeumsnp.sk najneskôr do 21. januára 2018.

Prihláška na konferenciu vo formáte pdf
Prihláška na konferenciu vo formáte rtf