Oslavy 76. výročia SNP – akreditácie pre novinárov

logo_SNP_2020_TEXT_s_PRECHODMI

V súvislosti s konaním celoslovenských osláv 76. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. augusta 2020, si Vás dovoľujeme upozorniť na nevyhnutnosť akreditácie na oficiálnu časť osláv. Uzávierka prijímania akreditácií je streda 19. 08. 2020.  Po uvedenom termíne už nebude možné prijať žiadnu akreditáciu!!!
Vyplnený akreditačný formulár prosím zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: michaela.bucekova@muzeumsnp.sk.

„PRESS označenie“ si budete môcť vyzdvihnúť v dňoch 24. – 28. 08. 2020 na adrese:
Múzeum SNP
oddelenie marketingu
Tulská 39
974 04  Banská Bystrica

príp. vám ho doručíme poštou na vami uvedenú adresu.
Upozorňujeme, že dňa 29. 8. 2020 už nebude možné prevziať si žiadne PRESS označenie !!!

Akreditačný formulár vo formáte .pdf
Akreditačný formulár vo formáte .doc