OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce: Múzeum Slovenského národného povstania, Tulská 39, Banská Bystrica
Názov funkcie: Múzejný pedagóg
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v odbore história, alebo inom príbuznom odbore (preferujeme vysokoškolské vzdelanie III. stupňa), aktívna komunikácia v anglickom jazyku výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu
 • štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • kópia dokladov, ktorými sa preukazuje dosiahnuté vzdelanie

Termín uzávierky žiadostí: 10. február 2023, uchádzači ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky, budú pozvaní na výberový pohovor po 15. februári 2023.
Termín nástupu:  1. marca 2023, resp. dohodou
Mzdové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a uznanej praxe, po skúšobnej dobe je možné udeliť osobný príplatok

Náplň práce:

 • tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
 • Využívanie a práca so zbierkovým fondom Múzea SNP pri tvorbe edukačných aktivít pre MŠ, ZŠ a SŠ
 • Riešenie vedecko-výskumných úloh v rámci pôsobnosti Múzea SNP
 • Realizácia odborných lektorských výkladov v expozícii Múzea SNP
 • Tvorba a propagácia putovných výstav s rovesníckym sprevádzaním
 • Príprava a realizácia kultúrnych podujatí pri príležitosti rôznych sviatkov, výročí a osláv pre školy a širokú verejnosť
 • Spolupráca pri tvorbe a realizácii odborných výstav Múzea SNP
 • Pomoc s prípravou a realizáciou odborných a vedeckých konferencií v oblasti vzdelávania, múzejnej pedagogiky a vlastnej vedecko-výskumnej činnosti
 • Realizácia prednáškovej činnosti a odborných seminárov v oblasti vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a vzdelávania
 • tvorba didaktických a metodických materiálov pre pedagógov
 • tvorba a realizácia domácich i medzinárodných vzdelávacích projektov

Ponúkané výhody:

 • kratší pracovný čas 37,5 hodín týždenne
 • dovolenka navyše nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • odmeny pri životnom jubileu 50. a 60. rokov

Osobnostné predpoklady :komunikatívnosť, bezúhonnosť, flexibilita, presnosť, dôslednosť, zodpovednosť, systematická a samostatná práca

Žiadosti zaslať na adresu:
Múzeum Slovenského národného povstania
Tulská 39,
975 59 Banská Bystrica

alebo e-mailom na: muzeumsnp@muzeumsnp.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Sotáková, PhD.
e-mail : lucia.sotakova@muzeumsnp.sk
tel. číslo : +421905 642 467