OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Hľadáme pracovníka knižnice a archívu Múzea SNP na funkciu: knihovník
Všetky potrebné informácie a termíny zaslania žiadostí nájdete: v tomto dokumente na stiahnutie.