Podujatia partnerských inštitúcií v rámci projektu/Events of Partners within the Framework of the Project

Podujatie 1
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 65 občanov z mesta Amsterdam, Holandsko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Anne Frank House v Amsterdame, Holandsko dňa 23. marca 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bola prezentácia filmu Návrat do horiaceho domu spolu s diskusiou historického kontextu a jeho dopadu na spoločnosť. Podujatia sa zúčastnili izraelský veľvyslanec pán Haim Divon a slovenský veľvyslanec pán Ján Chlebo.
Dosiahnuté výsledky:  Závery z podujatia boli ďalej šírené v radoch širšej verejnosti v Holandsku, medzi odborníkmi a historkami. Predstavitelia slovenskej aj izraelskej vlády uznali dôležitosť misie Chavivy Reickovej. Potvrdila sa spolupráca medzi zúčastnenými inštitúciami. Upevnil sa medzikultúrny dialóg a boj proti xenofóbii. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie.
Podujatie bolo organizované Múzeom Anne Frank House – http://www.annefrank.org/en/education/travelling-exhibition/europe/slovakia/

Podujatie 2
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 40 občanov z mesta Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Bet Debora (Londýn, Spojené Kráľovstvo) 17. apríla 2015
Stručný opis:  Bet Debora organizovalo medzinárodnú konferenciu o perspektívach židovských žien, úlohe žien v modernom židovstve. Anna Grusková bola pozvaná, aby prezentovala svoj film. Podujatia sa zúčastnili židovské intelektuálky (aktivistky, akademičky a rabínky) z Nemecka, Spojeného kráľovstva, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Francúzska a ostatných krajín.
Dosiahnuté výsledky: Bola zdôraznená rovnosť pohlaví. Účastníci podujatia pomohli z rozšírením jeho výsledkov. Židovská komunita sa dozvedela nové poznatky o svojom dedičstve. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie.
Podujatie bolo organizované združením Bet Debora e. V. – http://www.bet-debora.net/activities/7-conference/programme/#bourning%20house

Podujatie 3
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 60 občanov z mesta Brno, Česká republika
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Múzeu Židovskej kultúry (Brno, Česká republika) 26. novembra 2014
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo premietnutie filmu Návrat do horiaceho domu, spolu s diskusiou historického kontextu dopadu na židovskú komunitu. Podujatia sa zúčastnili aj producentka filmu Mirka Molnár Ľachká a režisérka Anna Grusková.
Dosiahnuté výsledky: Židovská komunita sa dozvedela nové poznatky o svojom dedičstve. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie.
Podujatie bolo organizované združením Židovským múzeom v Brne – http://www.jewishmuseum.cz/news-detail/89-430/haviva-return-to-european-remembrance/

Podujatie 4
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 40 občanov z Prahy, Česká republika
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Múzeu Židovskej kultúry (Praha, Česká republika) 27. novembra 2014
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo premietnutie filmu Návrat do horiaceho domu, spolu s diskusiou historického kontextu dopadu na židovskú komunitu. Podujatia sa zúčastnili aj režisérka Anna Grusková.
Dosiahnuté výsledky: Ďalší občania EÚ sa dozvedeli o príbehu Chavivy Reickovej, ktorá sa opäť objavila v našej pamäti. Uvedomili si význam aktívneho postoja vo verejnom živote a politický vývoj vo svojom regióne. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Bola potvrdená spolupráca medzi zúčastnenými inštitúciami.
Podujatie bolo organizované združením Židovským múzeom v Prahe – http://www.jewishmuseum.cz/news-detail/89-430/haviva-return-to-european-remembrance/

Podujatie 5
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 70 občanov  z Bucine, Taliansko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Comune di Bucine (Bucine, Taliansko)12. marca 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo premietnutie filmu Návrat do horiaceho domu, spolu s diskusiou historického kontextu dopadu na spoločnosť. Väčšina divákov boli mladí ľudia.
Dosiahnuté výsledky: Ďalší občania EÚ sa dozvedeli o príbehu Chavivy Reickovej, ktorá sa opäť objavila v našej pamäti. Boli svedkami konkrétneho príbehu vo vojne a uvedomili si význam aktívneho postoja vo verejnom živote a politický vývoj vo svojom regióne. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Bola potvrdená spolupráca medzi zúčastnenými inštitúciami.
Podujatie bolo organizované združením Comune di Bucine – Provincia di Arezzo – http://www.opencom-italy.org/haviva-reick-return-to-european-remembrance-supported-by-program-europe-for-citizens-2/#

Podujatie 6
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 32 občanov z Budapešti, Maďarsko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Ester´s House Association (Budapešť, Maďarsko) 26. mája 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo premietnutie filmu Návrat do horiaceho domu, spolu s diskusiou historického kontextu dopadu na spoločnosť. Podujatia sa zúčastnil aj riaditeľ Múzea SNP pán Stanislav Mičev a zástupca Slovenského inštitútu v Budapešti.
Dosiahnuté výsledky: Ďalší občania EÚ sa dozvedeli o príbehu Chavivy Reickovej, ktorá sa opäť objavila v našej pamäti. Boli svedkami konkrétneho príbehu vo vojne a uvedomili si význam aktívneho postoja vo verejnom živote a politický vývoj vo svojom regióne. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Bola potvrdená spolupráca medzi zúčastnenými inštitúciami.
Podujatie bolo organizované združením EszterHáz Egyesület a Zsidó Kultúráért és a Feminista Értékekért – https://www.facebook.com/events/572277649540440/

Podujatie 7
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 70 občanov z Bratislavy, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Elle Dance (Bratislava, Slovensko) 22. februára 2015
Stručný opis: Kultúrne podujatie v spolupráci s Elle Dance o.z. pozostávalo z tanečného predstavenia uskutočneného Elle Dance s choreografiou izraelského choreografa R. Raza a premietania filmu Návrat do horiaceho domu. Podujatia a následnej diskusie sa zúčastnila aj režisérka filmu Anna Grusková.
Dosiahnuté výsledky: Zobrazenie židovskej kultúry a dedičstva v Európe a v Izraeli posilnilo medzikultúrny dialóg a zdôraznili prepojenie EU s ostatnými krajinami, v tomto prípade s Izraelom. Prezentácia projektu bola zdôraznená umeleckým vystúpením. Film a knihy hovoria o začiatkoch štátu Izrael a utečencoch z Európy. Zdôraznili sme, že cestu produkčného tímu do Izraela podporila aj izraelská vláda. Dúfame, že sa tým zlepší vzájomné porozumenie medzi kultúrami, ktoré sú rozdielne, ale majú k sebe blízko. Myšlienky prezentované na podujatí by mohli viesť k tolerancii a rešpektu ako aj k rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie.
Podujatie bolo organizované združením Elle Dance, o.z. – http://www.elledanse.sk/event/02/youmake-remake-navrat-do-horiaceho-domu-2014

Podujatie 8
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 120 občanov z Kežmarku, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Klube Iskra, Vertigo o.z., (Kežmarku, Slovensko) 2. a 3. marca 2015
Stručný opis: Múzeum SNP spolu s Vertigo o.z. organizovalo verejné workshopy zamerané na historické lekcie spojené s pripomínaním si tragédie holokaustu. Podujatia sa zúčastnili študenti a učitelia stredných škôl v Kežmarku. Spolu s režisérkou Annou Gruskovou si pozreli film Návrat do horiaceho domu a pokračovali diskusiou historického kontextu dopadu na spoločnosť. Väčšina divákov boli mladí ľudia.
Cieľom projektu bolo informovať divákov, najmä mladých ľudí o príbehu Chavivy Reickovej, kozmopolitnej hrdinke so slovenskými koreňmi. Študenti sa zamýšľali nad otázkou, čo by urobili na mieste Chavivy Reickovej.
3. marca sa uskutočnilo podobné podujatie pre širšiu verejnosť.
Dosiahnuté výsledky: Učitelia histórie sa dozvedeli o ďalšom príbehu, ktorý je spojený s obdobím holokaustu a 2. svetovej vojny, ktorý môžu ďalej predávať na hodinách dejepisu. Študenti a širšia verejnosť sa dozvedeli viac z histórie a sú viac motivovaní, aby pozitívne vplývali na svoje okolie. Diváci, vrátane mladých ľudí boli podrobnejšie informovaní o príbehu svojej krajanky. Mladí ľudia sa začali zamýšľať nad tým, aké je dôležité byť v strehu a pozorne sledovať svoje okolie a zúčastniť sa volieb.
Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie.
Bol ukázaný nový pohľad na otázku utečencov – našich krajanov, ktorým pomáhali počas 2. svetovej vojny a možnosti sa za to v mene ľudskosti v súčasnosti odvďačiť.
Podujatie bolo organizované združením Vertigo o.z. – https://www.facebook.com/events/572277649540440/

Podujatie 9
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 75 občanov z Bratislavy, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Židovskej náboženskej obci a v Ohel David zariadení pre seniorov (Bratislava, Slovensko) 7. januára 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo informovať Židovskú komunitu o tomto projekte. Účastníci spolu s rabínom mesta Bratislava si pozreli film Návrat do horiaceho domu. Židovská komunita ocenila, že príbeh „ich“ hrdinky sa konečne dočkal uznania. Neskôr o filme diskutovali s jeho režisérkou a historikmi.
Dosiahnuté výsledky: Židovská komunita je informovaná o projekte a má možnosť šíriť ďalej jeho výsledky. Taktiež dostali kópie DVD a komix, ktorý môžu ďalej rozširovať.
Podujatie bolo organizované Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku – https://www.uzzno.sk/

Podujatie 10
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 25 občanov z Bratislavy, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Židovskej náboženskej obci a v Ohel David zariadení pre seniorov (Bratislava, Slovensko) 26. januára 2015
Stručný opis: Toto podujatie bolo organizované špeciálne pre starších ľudí, ktorí sa nemohli zúčastniť premietania v Židovskom komunitnom centre. Veľmi dôležitým účastníkom podujatia bol pán Alexander Bachnár, vek 96 rokov, ktorý poskytol rozhovor aj v samotnom filme. Cieľom podujatia bolo informovať Židovskú komunitu o tomto projekte. Účastníci neskôr o filme diskutovali s jeho režisérkou a historikmi.
Dosiahnuté výsledky: Skupina dôchodcov je informovaná o projekte a má možnosť šíriť ďalej jeho výsledky. Taktiež dostali kópie DVD a komix, ktorý môžu ďalej rozširovať a sú k dispozícií pre klientov zariadenia. Príležitostne organizujú ďalšie premietania filmu.
Podujatie bolo organizované domom sociálnych služieb Ohel David and UZŽNO –Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku – https://www.uzzno.sk/

Podujatie 11
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 70 občanov z Jičína, Česká republika
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Baševi o.p.s. (Jičín, Česko) 24. marca 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo informovať Židovskú komunitu o tomto projekte. Účastníci sledovali film Návrat do horiaceho domu a neskôr o filme diskutovali s tými, čo prežili holokaust a zúčastnili sa podujatia.
Dosiahnuté výsledky: Židovská komunita je informovaná o projekte a má možnosť šíriť ďalej jeho výsledky. Taktiež dostali kópie DVD a komix, ktorý môžu ďalej rozširovať.
Podujatie bolo organizované združením Basevio. p.s. – http://basevijc.webnode.cz/

Podujatie 12
Účasť: podujatia sa zúčastnilo 70 ľudí z Bratislavy, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom centre DUNAJ (Bratislava, Slovensko) 2. februára 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo informovať verejnosť o projekte a reflektovať otázky ľudských práv v súčasnosti na Slovensku a iniciatíve „Nie v našom meste“.
Premietanie filmu Návrat do horiaceho domu bolo spojené s diskusiou historického kontextu a dopadu na spoločnosť. Diskutovalo sa o projekte, histórii 2. svetovej vojny a dopadoch na súčasnú spoločnosť. Podujatia sa zúčastnili: režisérka Anna Grusková, Rado Sloboda za iniciatívu Nie v našom meste, Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku, Tomáš Rafa – aktivistický filmár a Marián Prachár – katolícky kňaz.
Dosiahnuté výsledky: Podujatie bolo podporené masívnou verejnou propagáciou v Bratislave. Verejnosť sa dozvedela o projekte. Účastníci podujatia odmietli ultra – nacionalistické tendencie, ktoré sa prejavujú na Slovensku.
Podujatie bolo organizované združením KC Dunaj – http://www.kcdunaj.sk/

Podujatie 13
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 40 občanov z Lublinu, Poľsko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Múzeu Majdanek (Lublin, Poľsko) 24. marca 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo premietnuť film Návrat do horiaceho domu v kontexte otrasnej histórie koncentračného tábora. Prítomné publikum pozostávalo väčšinou zo sprievodcov a historikov Múzea v Majdanku, ktorí prezentujú históriu holokaustu a 2. svetovej vojny návštevníkom tohto pamätného miesta. Múzeum dostalo materiály (DVD s filmom a komix), ktoré môžu poskytnúť svojim partnerom.
Dosiahnuté výsledky:  Výsledky projektu budú prezentované ďalej odborníkom a historikom. Tisícky návštevníkov pamätného miesta v Majdanku sa dozvie o hrdinstve Chavivy Reickovej. Taktiež sa prehĺbila spolupráca medzi inštitúciami, ktoré sa zúčastnili projektu.
Podujatie bolo organizované združením Państwowe Muzeum na Majdanku – http://www.majdanek.eu/news.php?nid=703

Podujatie 14
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 50 občanov z Prahy, Česká republika
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Post Bellum (Praha, Česko) 9. mája 2015
Stručný opis: Projekt bol prezentovaný v rámci slávnostnej spomienky na 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Návštevníci si pozreli film Návrat do horiaceho domu. Spolu s Lenkou Kopřivovou s Post Bellum sa filmu zúčastnila aj producentka Mirka Molnár Ľachká. Mimovládna organizácia Post Bellum začlenila výstupy z projektu do svojho vzdelávacieho programu pre školy.
Dosiahnuté výsledky: Verejnosť bola informovaná o ďalšej hrdinke 2. svetovej vojny Chavive Reickovej. Výstupy projektu budú predané študentom v Českej republike. Ďalší občania EÚ sa dozvedeli o príbehu Chavivy Reickovej, ktorá sa opäť objavila v našej pamäti. Boli svedkami konkrétneho príbehu vo vojne a uvedomili si význam aktívneho postoja vo verejnom živote a politický vývoj vo svojom regióne. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Taktiež sa prehĺbila spolupráca medzi inštitúciami, ktoré sa zúčastnili projektu.
Podujatie bolo organizované združením POST BELLUM, o.p.s. – http://www.pametnaroda.cz/news/detail/id/219

Podujatie 15
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 80 občanov z Prahy, Česká republika
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Slovenskom inštitúte v Prahe (Praha, Česko) 27. november 2014
Stručný opis: Premietanie filmu Návrat do horiaceho domu bolo organizované pri príležitosti 70. výročia úmrtia Chavivy Reickovej. Tohto podujatia sa zúčastnil Slovenský veľvyslanec v Prahe pán Peter Weiss a zástupcovia Múzea SNP.
Dosiahnuté výsledky: Zásluhy Chavivy Reickovej boli oficiálne uznané slovenskou vládou. Česká verejnosť bola informovaná o projekte. Ďalší občania EÚ sa dozvedeli o Chavive Reickovej, ktorá sa takto uchová v našej pamäti.
Podujatie bolo organizované Slovenským inštitútom v Prahe – http://www.mzv.sk/sipraha

Podujatie 16
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 40 občanov z mesta Wroclaw, Poľsko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Židovskom informačnom centre (Wroclaw, Poľsko) 29. mája 2015
Stručný opis: Cieľom podujatia bolo premietanie filmu Návrat do horiaceho domu spolu s diskusiou moderovanou historikom. Židovské informačné centrum dostalo kópie výstupov z projektu a budú ich mať k dispozícii pre návštevníkov.
Dosiahnuté výsledky: Poľská verejnosť bola informovaná o projekte. Ďalší občania EÚ sa dozvedeli o príbehu Chavivy Reickovej, ktorá sa opäť objavila v našej pamäti. Boli svedkami konkrétneho príbehu vo vojne a uvedomili si význam aktívneho postoja vo verejnom živote a politický vývoj vo svojom regióne. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej viedli k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Bola potvrdená spolupráca medzi zúčastnenými inštitúciami.
Podujatie bolo organizované Židovským informačným centrom v meste Wroclaw – https://www.facebook.com/events/388465381334138/

Podujatie 17
Účasť: Podujatie umožnilo stretnutie 28 žiakov Základnej školy K. Kuffnera Sládkovičovo, Slovensko
Miesto/dátum: Podujatie sa uskutočnilo v Sládkovičove dňa 27. apríla 2015 v rokovacej miestnosti TI Inovatech
Stručný opis: Študenti 8. a 9. ročníka sa dozvedeli viac o projekte pri pozeraní filmu v kontexte pripomínania si 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Po premietaní nasledovala diskusia v náväznosti na učivo prebraté na hodinách dejepisu.
Snažili sa vcítiť do správania Chavivy Reickovej a diskutovali o tom, prečo je dôležité mať aktívny postoj k svojmu okoliu.
Dosiahnuté výsledky: Spomienky Chavivy Reickovej ožili medzi mladými ľuďmi. Na príklade príbehu jednotlivca vo vojne si uvedomili potrebu aktívneho postoja vo verejnom živote a politickom vývoji v ich regióne. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie.
Mladí ľudia sa poučili a videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej populácie v rámci Európskej únie.
Podujatie bolo organizované Magistrátom mesta Sládkovičovo a Základnou školou K. Kuffnera Sládkovičovo – http://www.sladkovicovo.sk/wp-content/uploads/2015/05/europa_pre_obcanov_haviva-.pdf

Podujatie 18
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 200 občanov zo Žiliny, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Stanici Žilina Záriečie (Žilina, Slovensko) 26. – 27. mája 2015
Stručný opis: Múzeum SNP v spolupráci s Turc Sperique zorganizovalo workshopy pre školy a verejnosť zamerané na históriu SNP a príbehy jednotlivcov s ním spojené. Pozvali študentov a učiteľov anglicko-slovenského gymnázia v Žiline a zorganizovali pre nich dva workshopy. Spolu s A. Gruskovou si pozreli film Návrat do horiaceho domu a potom diskutovali o historickom kontexte a dopade na spoločnosť. Väčšina účastníkov boli mladí ľudia. Cieľom projektu bolo informovať účastníkov, najmä mladých ľudí o príbehu Chavivy Reickovej, kozmopolitnej hrdinke so slovenskými koreňmi. 27. mája sa uskutočnili dve verejné premietania pre širokú verejnosť.
Dosiahnuté výsledky: Spomienky Chavivy Reickovej ožili medzi mladými ľuďmi. Na príklade príbehu jednotlivca vo vojne si uvedomili potrebu aktívneho postoja vo verejnom živote a politickom vývoji v ich regióne. Diváci, vrátane mladých ľudí boli podrobnejšie informovaní o príbehu svojej krajanky. Mladí ľudia sa začali zamýšľať nad tým, aké je dôležité byť v strehu a pozorne sledovať svoje okolie a zúčastniť sa volieb.
Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie.
Bol ukázaný nový pohľad na otázku utečencov – našich krajanov, ktorým pomáhali počas 2. svetovej vojny a možnosti sa za to v mene ľudskosti v súčasnosti odvďačiť.
Podujatie bolo organizované Stanicou Žilina Záriečie, Truc Sphérique, o.z. – http://www.stanica.sk/2015/05/navrat-do-horiaceho-domu/

Podujatie 19
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 30 občanov z Banskej Štiavnice, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Kine Akademik, mesto Banská Štiavnica (Banská Štiavnica, Slovensko) 16. mája 2015
Stručný opis: Prezentácia projektu spojená s diskusiou s režisérkou filmu Annou gruskovou. Reflexie o histórie miestnej židovskej komunity v Banskej Štiavnici, ktorá tam dnes už prakticky neexistuje.
Dosiahnuté výsledky: Verejnosť bola informovaná o Chavive reickovej. Obyvatelia Banskej Štiavnice sa začali zamýšľať nad históriou svojho mesta, nad tým, kde zahynuli jeho židovskí obyvatelia počas 2. svetovej vojny, pričom židovský cintorín a synagóga sú takmer zabudnuté. Mladí ľudia sa začali zamýšľať nad tým, aké je dôležité byť v strehu a pozorne sledovať svoje okolie a zúčastniť sa volieb, keď je tu tá možnosť. Reflexie príbehu Chavivy Reickovej na Slovensku a v Izraeli viedol k tolerancii a rešpektu a oslabeniu rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Účastníci videli spoluprácu európskych štátov počas 2. svetovej vojny v kontexte s dôležitosťou súčasnej spolupráce v rámci Európskej únie.
Podujatie bolo organizované mestom Banská Štiavnica and mestským kinom Akademik – http://kino.banskastiavnica.sk/

Podujatie 20
Účasť: Podujatia sa zúčastnilo 30 občanov z mesta Duisburg, Nemecko
Miesto/dátum: Podujatie sa uskutočnilo v Duisburgu 31. marca 2015
Stručný opis: Cieľom projektu bolo informovať divákov o príbehu Chavivy Rieck, kozmopolitnej židovskej hrdinke zo slovenskými koreňmi. Projekt uskutočnila partnerská organizácia Múzea SNP – Aktuelles Forum. Divákov tvorili mladí študenti, ktorí potom pricestovali do Banskej Bystrice v rámci ďalšieho projektu organizovaného Múzeom SNP. Študenti neskôr v Banskej Bystrici navštívili rôzne miesta, kde pôsobila počas SNP pôsobila aj Chaviva Reick.
Dosiahnuté výsledky: Mladí ľudia boli informovaní o živote Chavivy Reickovej. Mladí ľudia si uvedomili historické súvislosti medzi európskymi krajinami a pochopili, že v dnešnej dobe je spolupráca krajín EÚ nevyhnutná. Taktiež si uvedomili narastajúci pravicový extrémizmus v krajinách EÚ. Bola prehĺbená spolupráca medzi inštitúciami, ktoré sa zúčastnili na projekte a študentmi.
Projekt organizovalo Aktuelles Forum – http://www.aktuelles-forum.de/neuigkeiten/article/filmvorfuehrung-im-rahmen-des-projektes-europe-for-citizens-des-slowakischen-nationalmuseums/

Podujatie 21
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 86 ľudí z mesta Banská Bystrica, Slovensko a 2 ľudí z mesta Bratislava, Slovensko
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v KC Záhrada dňa 27.januára 2015
Stručný opis: Organizátori prezentovali príbeh Chavivy Reickovej, využijúc materiály projektu. Diváci si film pozreli spolu s režisérkou Annou Gruskovou. Účastníci si pripomenuli utrpenie miliónov židovských mužov, žien a detí, ktorí boli zabití nacistickou mašinériou.
Dosiahnuté výsledky: Pripomenutie si utrpenie našich krajanov počas 2. svetovej vojny. Prezentácia Chavivy Reickovej mladým ľuďom v Banskej Bystrici.Diskusia o občianskej angažovanosti mladých ľudí v Banskej Bystrici a o potrebe zúčastňovať sa volieb a nevzdať sa vplývania na politickú situáciu v meste.
Podujatie organizovalo KC Záhrada a iniciatíva „Nie v našom meste“ – http://www.zahradacnk.sk/4184/projekt-chaviva-reickova-navrat-do-europskej-pamate-europska-unia-v-ramci-programu-europa-pre-obcanov
_______________________________________________________________________________________________________________________

The Events of Partner Institutions within the Project

Event 1
Participation: The event involved 65 citizens from the city of Amsterdam, Netherlands
Location/ Dates: The event took place in Anne Frank House (Amsterdam, Netherlands), 23rd March, 2015
Short description:  The aim of the event was screening of the film Return to a Burning House, along with discussion of the historic context and impact on society. Israeli Ambassador Haim Divon and Slovak Ambassador Jaroslav Chlebo took part at the event.
Results achieved: The project results are disseminated further to Dutch public, expert society, historians. Slovak and Israeli Governments recognize importance of the mission of Haviva Reick. Cooperation between institutions involved is confirmed. Intercultural dialogue is fostered and fight against xenophobia enforced. Reflections of Haviva´s story lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia.
Event was organized by Anne Frank House – http://www.annefrank.org/en/education/travelling-exhibition/europe/slovakia/

Event 2
Participation: The event involved 40 citizens from the city of London, United Kingdom
Location/ Dates: The event took place in Bet Debora (London, United Kingdom), 17th April 2015
Short description: Bet Debora organised an international conference about Jewish Women Perspectives,   role of a woman in modern Jewry. Anna Grusková was invited to present the film. The event was attended by Jewish women intellectuals (activists, academics, and rabbis) from Germany, UK, Hungary, Romania, Slovakia, France and all world.
Results achieved: Gender equality is highlighted. Participants help to disseminated the project results further. Jewish Community learns about their heritage.
Participants see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia.
Event was organized by Bet Debora e. V. – http://www.bet-debora.net/activities/7-conference/programme/#bourning%20house

Event 3
Participation
: The event involved 60 citizens from the city of Brno, Czech Republic
Location/ Dates: The event took place in Museum of Jewish Culture (Brno, Czech Republic), 26th November 2014
Short description: The aim of the event was screening of the film Return to a Burning House, along with discussion of the historic context and impact on Jewish Community. Producer Mirka Molnar Lachká and director Anna Grusková took part at the event.
Results achieved: Jewish Community learns about their heritage. Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. People see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia.
Event was organized by Museum of Jewish Culture in Brno – http://www.jewishmuseum.cz/news-detail/89-430/haviva-return-to-european-remembrance/

Event 4
Participation: The event involved 40 citizens from the city of Prague, Czech Republic
Location/ Dates: The event took place in Museum of Jewish Culture (Prague, Czech Republic), 27th November 2014
Short description: The aim of the event was screening of the film Return to a Burning House, along with discussion of the historic context and impact on Jewish Community. Director Anna Gruskova took part at the event.
Results achieved: More European Citizens are learning about Haviva Reick, who is thus reappearing in our remembrance. They became aware of importance of active attitude towards public life and political developments in their region. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. People see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Cooperation between institutions involved is confirmed.
Event was organized by in Museum of Jewish Culture Prague – http://www.jewishmuseum.cz/news-detail/89-430/haviva-return-to-european-remembrance/

Event 5
Participation: The event involved 70 citizens from the city of Bucine, Italy
Location/ Dates: The event took place in Comune di Bucine (Bucine, Italy), 12th March 2015
Short description: The aim of the event was screening of the film Return to a Burning House, along with discussion of the historic context and impact on society. Most of the audience were young people.
Results achieved: More European Citizens are learning about Haviva Reick, who is thus reappearing in our remembrance. They pictured the individual story of war and became aware of importance of active attitude towards public life and political developments in their region. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. People see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Cooperation between institutions involved is confirmed.
Event was organized by Comune di Bucine – Provincia di Arezzo – http://www.opencom-italy.org/haviva-reick-return-to-european-remembrance-supported-by-program-europe-for-citizens-2/#

Event 6
Participation: The event involved 32 citizens from the city of Budapest, Hungary
Location/ Dates: The event took place in Ester´s House Association (Budapest, Hungary), 26th May 2015
Short description: The aim of the event was Screening of the film Return to a Burning House, along with discussion of the historic context and impact on society. Director of Museum of Slovak National Uprising, Mr. Mičev took part at the event and the representative of Slovak Institute in Budapest also visited the screening and the discussion.
Results achieved: More European Citizens are learning about Haviva Reick, who is thus reappearing in our remembrance. They pictured the individual story of war and became aware of importance of active attitude towards public life and political developments in their region. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. People see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Gender equality is highlighted.
Event was organized by Eszter Ház Egyesület a Zsidó Kultúráértés a Feminista Értékekért – https://www.facebook.com/events/572277649540440/

Event 7
Participation: The event involved 70 citizens from the city of Bratislava, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Elle Dance (Bratislava, Slovakia), 22nd February 2015
Short description: The cultural event in cooperation with Elle Dance o.z. compiled of a Dance Performance by Elle Dance, with an Israeli choreographer R. Raz and screening of the film Return to a Burning House. Director Anna Gruskova took part at the event and in discussion afterwards.
Results achieved: Depiction of Jewish culture and heritage in Europe and culture in Israel strengthened intercultural dialogue and highlight links of EU also to other countries, in this case to Israel. Project presentation is strengthened by the artistic performance. The film and the books talk about beginnings of the state of Israel which was by refugees coming from Europe. We highlight that Israeli Government also supported a journey of production team to Israel. By these insights we hope to enhance the mutual understanding between cultures which are different but are very close to each other. These reflections will hopefully lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia.
Event was organized by Elle Dance, o.z. – http://www.elledanse.sk/event/02/youmake-remake-navrat-do-horiaceho-domu-2014

Event 8
Participation: The event involved 120 citizens from the city of Kezmarok, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Club ISKRA, Vertigo o.z. (Kezmarok, Slovakia), 2nd and 3rdMarch 2015
Short description: Together with Vertigo o.z. MSNP organised public workshops focused on history lessons linked to the commemoration of Holocaust tragedy, which was noted few days earlier. They invited secondary schools from Kežmarok and their history teachers. Together with A. Grusková they watched the film Return to a Burning House, and afterwards they discussed the historic context and impact on society. Most of the participants were young people.
The aim of the project was to inform audience, especially young people about story of Haviva Reick, a cosmopolitan heroine with Slovakian roots. The students reflected the question: what would I do today in shoes of Haviva?
On 3rd March there was a similar event aimed on general public.
Results achieved: History teachers now have another story of Holocaust and World War II which they can now use in their classes and disseminate Haviva´s story further. Students and general public know now more about history and are more motivated to influence world around them.
Citizens- young people were informed about their famous compatriot. Young people started to reflect how important it is to stay awake watch and react to their local environment also nowadays and go to elections, when there is a possibility.
Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Young people get their history lesson and understand that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. A new point of view on refugees was shown- our compatriots were helped during WWII- and now we have a chance to pay back to humanity.
Event was organized by Vertigo o.z. – https://www.facebook.com/events/572277649540440/

Event 9
Participation: The event involved 75 citizens from the city of Bratislava, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Jewish Community (Bratislava, Slovakia), 7th January 2015
Short description: The aim of the event was to inform the Jewish Community about the project. The participants, together with Rabbi of Bratislava watched the film Return to a Burning House. Jewish Community appreciated that a story of “their” heroin is finally recognised. They discussed with the film director and historians who were present at the event.
Results achieved: Jewish Community is now informed about the project and disseminate its results further. They also receive copies of the DVD, comic and the film, which they disseminate further to their friends.
Event was organized by Jewish Communities in Slovakia – https://www.uzzno.sk/

Event 10
Participation: The event involved 25 citizens from the city of Bratislava, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Ohel David Senior Center (Bratislava, Slovakia), 26th January 2015
Short description: This event was organized especially because of seniors who were not able to attend screening in the Jewish Community Centre. The Very Important Person was Mr Alexander Bachnár, aged 96, who gave an interview also for the film. The aim of the event was to inform the Jewish Community about the project. The participants watched the film and discussed with the film director about the story.
Results achieved: The seniors are now informed about the project and disseminate its results further. The director of the Senior House received copies of the project outcomes (DVD and the books) which are on disposal to the clients. They organise screenings of the film occasionally there.
Event was organized by Ohel David and UZŽNO – Jewish Comunities in Slovakia – https://www.uzzno.sk/

Event 11
Participation: The event involved 70 citizens from the city of Jicin, Czech Republic
Location/ Dates: The event took place in Basevio .p.s., Jewish Community of Jicin (Jicin, Czech Republic), 24th March 2015
Short description: The aim of the event was to inform the Jewish Community about the project. The participants, watched the film Return to a Burning House. They discussed with survivors of holocaust who were present at the event.
Results achieved: Jewish Community is now informed about the project and disseminate its results further. They also receive copies of the DVD, comic and the film, which they disseminate further to their friends.
Event was organized by Basevio.p.s. – http://basevijc.webnode.cz/

Event 12
Participation
: The event involved 80 citizens from the city of Bratislava, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Culture Centre DUNAJ (Bratislava, Slovakia), 2nd February 2015
Short description: The aim of the event was to inform public about the project, to reflect current human rights issues in Slovakia and especially the initiative “Not in Our City”.
Audience Screening of the film Return to a Burning House, along with discussion of the historic context and impact on society. After the screening there was a discussion about the project, history of World War II and impact on the society nowadays. The participants were Anna Grusková, the director, Rado Sloboda – from the Initiative Not in Our Town and Laco Oravec from the Foundation of Milan Šimečka, Tomáš Rafa- activist filmmaker and Catholic Priest Marián Prachár.
Results achieved: The event was supported by massive public promotion in Bratislava. General public learnt about the project. The audience in Cultural Centre Dunaj refused ultra-nationalists tendencies among some people in Slovakia.
Event was organized by Culture Centre Dunaj – http://www.kcdunaj.sk/

Event 13
Participation: The event involved 40 citizens from the city of Lublin, Poland
Location/ Dates: The event took place in Majdanek State Museum (Lublin, Poland), 24th March 2015
Short description: The aim of the event was screening of the film Return to a Burning House in context of the terrible history of the concentration camp. Most of the audience present were guides and historians of Museum of Majdanek, who need to disseminate stories of holocaust and World War II to visitors of the memorial site. The Museum received copies of the project outcomes (DVD, film and comic books) which will be passed further to their partners.
Results achieved: The project results are disseminated further to expert society, historians. Thousands of visitors of Majdanek memorial site will learn about heroism of Haviva Reick. Cooperation between institutions involved is confirmed.
Event was organized by Państwowe Muzeum na Majdanku – http://www.majdanek.eu/news.php?nid=703

Event 14
Participation: The event involved 50 citizens from the city of Prague, Czech Republic
Location/ Dates: The event took place in Post Bellum (Prague, Czech Republic), 9th May 2015
Short description: The project was presented within a festival commemorating 70th anniversary of the end of WWII. Visitors viewed the film Return to a Burning House. Together with the Lenka Koprivova from Post Bellum also the producer of the film Mirka Molnar Lachká took part. Post Bellum (NGO) included the project outcomes into their educational program for schools.
Results achieved: Public was informed about another hero of WWII, Haviva Reick. The project outcomes will be passed on to students in Czech Republic. People see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Cooperation between institutions involved is confirmed.
Event was organized by POST BELLUM, o.p.s. – http://www.pametnaroda.cz/news/detail/id/219

Event 15
Participation: The event involved 80 citizens from the city of Prague, Czech Republic
Location/ Dates: The event took place in Slovak Institute in Prague (Prague, Czech Republic), 27th November 2014
Short description: Screening of the film Return to a Burning House was organised in relation to the 70th anniversary of the passing of Haviva Reick. Slovak Ambassador in Czech Republic, Peter Weiss and representatives of M SNP visited this festive event. The event was organised by Slovak Institute in Prague.
Results achieved: Haviva´s achievements were officially recognised by the Slovak Government. Czech public is informed about the project. More European Citizens are learning about Haviva Reick, who is thus reappearing in our remembrance.
Event was organized by Slovak Institute in Prague – http://www.mzv.sk/sipraha

Event 16
Participation: The event involved 40 citizens from the city of Wroclaw, Poland
Location/ Dates: The event took place in Jewish Information Center in Wroclaw (Wroclaw, Poland), 29th May 2014
Short description: The aim of the event was screening of the film Return to a Burning House, along with discussion moderated by a historian. Jewish Information Centre received copies of Project outcomes and will keep them at the disposal to questions/visitors of the centre.
Results achieved: Polish public is informed about the project. More European Citizens are learning about Haviva Reick, who is thus reappearing in our remembrance. Memory of Haviva Reick became alive in the eyes of young people. They pictured the individual story of war and became aware of importance of active attitude towards public life and political developments in their region. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. People see that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Cooperation between institutions involved is confirmed.
Event was organized by Jewish Information Center in Wroclawhttps://www.facebook.com/events/388465381334138/

Event 17
Participation
: The event involved 28 citizens from the municipality of Sládkovičovo, students with teachers from the Elementary School of K.Kuffner, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Sládkovičovo, 27thApril 2015 in the conference room TI Inovatech
Short description: The students of 8th and 9th grade learnt about the project and watched the film in context of commemoration of the 70th anniversary of end of the World War II. Afterwards they discussed the relations with the history lessons they take. They were also asking themselves: What would I do in Haviva´s shoes? They discussed why active attitude towards environment is so important.
Results achieved: Memory of Haviva Reick became alive in the eyes of young people. They pictured the individual story of war and became aware of importance of active attitude towards public life and political developments in their region. Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Young people get their history lesson and understand that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU.
Event was organized by Municipality of Sládkovičovo and the Elementary School of K.Kuffner – http://www.sladkovicovo.sk/wp-content/uploads/2015/05/europa_pre_obcanov_haviva-.pdf

Event 18
Participation
: The event involved 200 citizens from the city of Žilina, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Stanica Žilina Záriečie (Žilina, Slovakia), 26th May – 27th May 2015
Short description: Together with Truc Spherique, o.z. MSNP organised school and public workshops focused on history of Slovak National Uprising and individual heroic stories linked to it. They invited English-Slovak Grammar School from Žilina and their history teachers and organised 2 workshops for them. Together with A. Grusková they watched the film Return to a Burning House, and afterwards they discussed the historic context and impact on society. Most of the participants were young people. The aim of the project was to inform audience, especially young people about story of Haviva Reick, a cosmopolitan heroine with Slovakian roots. On 27th May there were 2 public project presentations aimed on general public.
Results achieved: Memory of Haviva Reick became alive in the eyes of young people. They pictured the individual story of war and became aware of importance of active attitude towards public life and political developments in their region. Citizens- young people were informed about their famous compatriot. Young people started to reflect how important it is to stay awake watch and react to their local environment also nowadays and go to elections, when there is a possibility.
Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Young people get their history lesson and understand that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. A new point of view on refugees was shown- our compatriots were helped during WWII- and now we have a chance to pay back to humanity.
Event was organized by Stanica Žilina Záriečie, Truc Sphérique, o.z. – http://www.stanica.sk/2015/05/navrat-do-horiaceho-domu/

Event 19
Participation: The event involved 30 citizens from the city of Banska Stiavnica, Slovakia
Location/ Dates: The event took place in Cinema Akademik, Municipality of Banská Štiavnica (Banska Stiavnica, Slovakia), 16th May 2015
Short description: Presentation of the project and discussion with the film director Anna Gruskova. Reflection about the history of local Jewish community from Banska Stiavnica, which is now practically extinct.
Results achieved: Public is informed about Haviva Reick. Citizens of Banská Štiavnica start to think about the past of their town, where all the Jews died during WWII and the cemetery and synagogue is forgotten. Young people started to reflect how important it is to stay awake watch and react to their local environment also nowadays and go to elections, when there is a possibility.
Reflections of Haviva´s story in Slovakia and Israel lead to tolerance and respect as well as weakening racism, extremism and xenophobia. Young people get their history lesson and understand that European states worked together during WWII and it is important that they cooperate also nowadays within EU. A new point of view on refugees was shown- our compatriots were helped during WWII- and now we have a chance to pay back to humanity.
Event was organized by City of Banska Stiavnica and the city Cinema Akademik – http://kino.banskastiavnica.sk/

Event 20
Participation: The event involved 30 citizens of town Duisburg, Germany
Location/ Dates: The event took place in Duisburg on March 31, 2015.
Short description: The aim of the project was to inform audience about story of Haviva Reick, a cosmopolitan Jewish heroine with Slovakian roots. The project took place with the partner of the Museum of Slovak National Uprising – Aktuelles Forum. The audience compromising young students watched the movie, before their departure to Banská Bystrica. They were part of a different project organized with the Museum of the SNU. The students arrived in Banská Bystrica, where they later visited several places where Haviva spent some of her time during the Uprising.
Results achieved: Young people are informed about life of Haviva Reick. Young people reflect historical links between European countries and understand that cooperation between EU states is crucial also nowadays. Reflection of growing right- wing extremism in EU countries. Cooperation between institutions and students is confirmed.
The project was organized by Aktuelles Forum – http://www.aktuelles-forum.de/neuigkeiten/article/filmvorfuehrung-im-rahmen-des-projektes-europe-for-citizens-des-slowakischen-nationalmuseums/

Event 21
Participation:
86 citizens of Banská Bystrica, Slovakia and 2 citizens of town Bratislava, Slovakia participated at the event
Location/ Dates: The event took place in Cultural Centre Záhrada on January 27, 2015
Short description: The organizers presented the story of Haviva Reick, using project materials. The audience watched the film and discussed it with the film director Anna Gruskova. The participants remembered suffering of millions of Jewish men, women and children who were killed by Nazi machinery.
Results achieved: Commemoration of suffering of our compatriots in World War II. Presentation of Haviva Reick to young people from Banska Bystrica. Discussion about civic engagement of young people in Banska Bystrica and about inevitable need to go to elections and not to give up on influencing of political situation in the town.
The event was organized by Cultural Centre Záhrada and initiative “Not in our Town” – http://www.zahradacnk.sk/4184/projekt-chaviva-reickova-navrat-do-europskej-pamate-europska-unia-v-ramci-programu-europa-pre-obcanov