Základné informácie / Basic informations

Chaviva Reick: Návrat do európskej pamäte

Projekt pri príležitosti storočnice jej narodenia a 70. výročia jej smrti

clip_image002

Hlavný cieľ:
Chaviva Reick je hrdinka SNP, v Izraeli pokladaná za národnú hrdinku, na Slovensku však doteraz nepoznaná. Pochádza z obce Nadabula (dnes časť Rožňavy) a ako päť ročná sa s rodičmi presťahovala do Radvane.  Počas 2. svetovej vojny sa Chaviva Reicková prihlásila do britskej spravodajskej služby SOE, ktorá hľadala židovských dobrovoľníkov a pod krycím menom Adela Robinson vstúpila do Ženskej pomocnej služby letectva. V rokoch 1942 a 1943 absolvovala vojenský spravodajský výcvik a získala hodnosť čatárky (seržantka). Dňa 19. júla 1944 bola Chaviva s troma ďalšími spolubojovníkmi zaradená do výsadku Amsterdam. Dostala sa na povstalecké územie americkými lietadlami B-17, ktoré pristáli na letisku Tri Duby. Skupina Amsterdam pomáhala spojeneckým letcom, ktorí boli zostrelení nad Slovenskom, organizovala transporty židovských detí a starších občanov cez Maďarsko do Palestíny. Dňa 27. októbra sa skupina Amsterdam a asi 40 členný partizánsky oddiel začali presúvať do hôr. Ich tábor nad Pohronským Bukovcom bol 31. októbra 1944 prepadnutý nacistami. Chaviva bola s ďalšími kolegami zaistená. Chavivu Reickovú popravili 20. novembra 1944 v Kremničke. Po exhumácii masových hrobov bola pochovaná v Prahe a v roku 1952 boli jej pozostatky prevezené do Izraela. Bola pochovaná s vojenskými poctami na Mount Herzl v Jeruzaleme.
V roku 2014 , pri príležitosti storočnice jej narodenia a 70. výročia jej smrti, sa projekt rôznymi formami (viac nižšie) postará o jej zviditeľnenie na Slovensku i v zahraničí.
Obohatenie dokumentárnych zbierok a propagačných materiálov pomôže zvýšeniu informovanosti verejnosti a návštevnosti Múzea SNP, a to aj zo zahraničia.
V rámci realizácie tohoto medzinárodné projektu, ktorý je podporený zo zdrojov EÚ sa upevní medzinárodná spolupráca Múzea SNP.

Aktivity:

  • nakrútenie filmu “Chaviva Reick: Návrat do horiaceho domu” (Premiéra v novembri 2014, slovenská a anglická verzia, príp. hebrejské titulky)
  • výskum: zmapovanie histórie jednej hrdinky (slovenské, britské, izraelské archívy)
  • príprava historickej konferencie, vydanie historického zborníka
  • vydanie popularizačného komiksu s príbehom Ch. Reick
  • vzdelávacie aktivity spojené s premietaním filmu a diskusiou s historikmi (projektom podporeným z EU programu “Európa pre občanov”  – zazmluvnená spolupráca v SR, ČR, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii a Holandsku)

Cieľová skupina: Mládež a dospelí, hostia zo zahraničia

Časový rámec:
Výskum a vývoj, príprava projektu: apríl- august 2014
Produkcia filmu: august 2013- marec 2014
Postprodukcia filmu: apríl-september 2014
Premiéra filmu: 20. 11. 2014
Vzdelávacie aktivity na Slovensku a v zahraničí: august 2014- február 2013

_______________________________________________________________________________________________________

In 2014, centenary of her birth and 70th year’s anniversary of her violent death we bring back to Europe a memory Haviva Reick – considered by some a heroine, by others an extravagant character, or one of millions of victims of World War II. Haviva was a Jewish woman-activist, emigrated from fascist Slovakia in 1939 to Palestine, where she joined a kibbutz, later elite troops of Haganah and training by British Special Operations Executive (SOE) for military missions to Europe occupied by Nazis. Her grand Europe a mission started in Italy then she was dropped in Slovakia, where she was soon executed by Nazis. She is considered a national heroine in Israel (kibbutz Lehavot Haviva, Givat Haviva institute, and numerous streets are named after her). How come students do not know her in Slovakia? What would a Briton think of this particular devoted but short-lived character, who played a minor role within strategic movements of Allied Powers on Eastern Front? How do we see this European story in countries?

Through her adventurous life-story we will dispute contemporary attitudes of various peoples/nations towards thousands of similar characters of resistance in WWII, towards heroism on individual basis, women’s, and Jewish involvement.

Project will involve events and cooperation of institutions from 8 EU countries and Israel. Activities, taking place outside territory of EU will be financed by Embassy of Israel in Slovakia, and partly by the Museum of SNU.

KEY ACTIVITIES:

  • Historical research in international team
  • Historical monograph by international team of authors (Slovak and English version)
  • Historical comic strip (Slovak and English)
  • Documentary film “Return to a Burning House”(Slovak and English version)
  • Screenings of the film, educational events in 8 EU countries