Fotografie

Príprava priestorov Digitalizačného centra

Školenia, porady Metodicko-technologického pracoviska

Inštalácia technológií

Digitalizácia zbierok

Konzervovanie zbierkových predmetov

Prezentácia Digitálneho múzea na ROADSHOW

Stretnutie na výmenu skúseností, 7. 11. 2014, Banská Bystrica

Workshop pre spolupracujúce múzeá, 27. 11. 2014, Košice

Noc múzeí a galérií, 16. 5. 2015, Prírodovedné múzeum SNM Bratislava

Medzinárodný kongres ITAPA 2015, 3. 11. 2015, Bratislava

Fotografie nájdete na stránke www.itapa.sk