Kontakty Digitalizačného centra

Digitalizačné centrum Múzea SNP

Poverený generálny riaditeľ Múzea SNP
PhDr. Marian Uhrin, PhD.
tel.: 0918 880 407
e-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk

Metodicko-technologické pracovisko

Hlavný metodik
Ing. Andrej Kulhány
tel.: 0918 880 312
e-mail: andrej.kulhany@muzeumsnp.sk

Metodik digitalizácie
Mgr. Ivana Dudová
tel.: 0918 903 313
e-mail: ivana.dudova@muzeumsnp.sk

Technológ digitalizácie
Ladislav Štec
tel.: 0911 785 935
e-mail: ladislav.stec@muzeumsnp.sk

Konzervátorské pracovisko

Vedúci reštaurátor
Mgr. art. Barbora Figuli
tel.: 0918 880 315
e-mail: barbora.figuli@muzeumsnp.sk

Digitalizačné pracovisko

Vedúci technológ
Ing. Ján Šperka
tel.: 0918 880 316
e-mail: jan.sperka@muzeumsnp.sk