Ponuka školení

Odborné školenie zamerané na prípravné fázy digitalizácie a selekciu zbierkových predmetov*).

 • Aké kroky je nutné vykonať pred samotným procesom digitalizácie?
 • Selekcia zbierkových predmetov vzhľadom na stav zbierkových predmetov a nutnosti odborného ošetrenia.
 • Selekcia zbierkových predmetov vstupujúcich do procesov digitalizácie podľa metódy snímania a dimenzionality.
 • Čo sú to digitalizačné sety?
 • Uchovanie digitálnych zástupcov a ich vyžiadanie z CDA.

Odborné školenie zamerané na procesy digitalizácie zbierkových predmetov*).

 • Postup digitalizácie v Digitalizačnom centre.
 • 2D a 3D metódy snímania.
 • Postprocesingové postupy získaných dát.
 • Technológie digitalizácie.
 • Využitie digitálneho obsahu.
 • Ukážky projektov Digitalizačného centra s ohľadom na využitie digitálneho obsahu.
 • 3D tlač.

Metodické usmernenie a konzultácie zamerané na ošetrenie zbierkových predmetov*).

 • Základné postupy pri konzervátorskom ošetrení zbierkových predmetov v závislosti na materiálovej skupine (kov, drevo, textil, koža).
 • Usmernenie a konzultácie pri vytváraní klimatických podmienok počas odborného ošetrenia.
 • Možnosť praktických ukážok konzervovania zbierkových predmetov v DC.

*) Odborné školenia a konzultácie prebiehajú v priestoroch Digitalizačného centra. Termín školenia je možné po vzájomnom dohovore prispôsobiť.