Spolupracujúce múzeá

Okrem prijímateľa nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ – Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa na národnom projekte Digitálne múzeum podieľajú ďalšie zbierkotvorné inštitúcie z celej Slovenskej republiky. Prehľad jednotlivých múzeí spolu s počtom zbierkových predmetov, ktoré sa zaviazali múzeá poskytnúť na digitalizáciu znázorňuje nasledovná tabuľka

Zoznam spolupracujúcich múzeíCelkom predmetov
Liptovské múzeum Ružomberok4 716
Múzeum v Kežmarku4 953
Trenčianske múzeum Trenčín4 274
Východoslovenské múzeum Košice
4 338
Múzeum obchodu Bratislava1 000
Múzeum vo Svätom Antone814
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica7 507
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica13 963
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva L. Mikuláš9 494
SNM – Archeologické múzeum17 552
SNM - Historické múzeum16 451
SNM – Hudobné múzeum1 000
SNM – Múzeá v Martine15 582
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň1 520
SNM – Múzeum Betliar2 099
SNM – Múzeum Bojnice3 801
SNM – Múzeum hrad Červený Kameň1 233
SNM – Múzeum Slovenských národných rád Myjava200
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník547
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov100
SNM – Múzeum židovskej kultúry450
SNM – Prírodovedné múzeum541
SNM – Spišské múzeum Levoča1 682
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra485
Slovenské technické múzeum Košice3 068
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica1 332
Múzeum mesta Bratislavy15 098
ÚĽUV9 592
Vojenské historické múzeum Piešťany1 775
Považské múzeum Žilina10 274
Divadelné múzeum20 000
Západoslovenské múzeum v Trnave4 685