Užitočné linky

Inštitúcie SR a EÚ

Úrad vlády SR – RO OPIS – www.opis.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR-SORO – www.opis.culture.gov.sk
Ministerstvo financií SR – www.finance.gov.sk, www.informatizacia.sk
Národný strategický a referenčný rámec – www.nsrr.sk
Centrálny register zmlúv – www.crz.gov.sk
Portál EÚ – www.europa.eu
Portál EK – www.ec.europa.eu

Iné národné projekty

Digitálna knižnica a digitálny archív – www.pamiatky.sk
Digitálny pamiatkový fond – www.pamiatky.sk
Centrálny dátový archív – www.cda.kultury.sk/
Digitálna galéria – www.wiki.cedvu.sk
Harmonizácia informačných systémov – www.nocka.sk
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra – www.nocka.sk
Digitálna audiovízia – www.sfu.sk
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry – www.svkpo.sk