Certifikát kvality Múzea SNP

Múzeum Slovenského národného povstania ako prvá kultúrna inštitúcia v SR získala dňa 29. januára 2008 certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001.

V októbri 2006 začalo múzeum spracúvať tzv. Príručku kvality – základný dokument odzrkadľujúci fungovanie organizácie. Boli zmapované všetky procesy v organizácii – hlavné procesy, riadiace procesy a podporné procesy. V rámci identifikácie všetkých procesov a dopracovania potrebných smerníc bola pozmenená organizačná štruktúra, ktorá platí od 1. decembra 2007. Po všetkých dielčích prácach sa dňa 12. decembra 2007 uskutočnil certifikačný audit, ktorého výsledkom bolo odporučenie pre udelenie certifikátu kvality.

Slávnostné udelenie certifikátu sa uskutočnilo 29. januára 2008 v kinosále múzea a bolo spojené s vyhodnotením najväčšej akcie, ktorú múzeum realizovalo v roku 2007 – Projekt „vagón“.