Otvorený depozitár

English version


Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo spolu s nórskym partnerom The Narvik War and Peace Centre úspešné pri získaní nenávratnej finančnej dotácie pre zriadenie otvoreného depozitára, ktorý bude prínosom najmä pre návštevníkov múzea. Jeho cieľom je zmeniť spôsob prepojenia medzi návštevníkom a muzeálnymi zbierkami.

Väčšina múzeí má vo svojich depozitároch oveľa viac zbierkových predmetov, ako môžu reálne predviesť vo svojich expozíciách. Otvorený depozitár tak umožní návštevníkom múzea hlbšie nahliadnuť do činností múzea a spoznať doteraz nevidené zbierkové predmety. Jeho súčasťou bude i otvorené konzervátorské pracovisko, kde si záujemcovia budú môcť prezrieť činnosť konzervátorov pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, ako aj študovňa, kde budú prebiehať vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl, ako i pedagógov nielen z mesta Banská Bystrica. Vzdelávanie bude o to zaujímavejšie, že bude prebiehať za pomoci replík zbierkových predmetov, ktoré si žiaci budú môcť chytiť do rúk, čo nie je možné pri originálnych múzejných exponátoch.

Nezabudli sme ani na odbornú verejnosť. V rámci projektu bude prebiehať množstvo odborných konferencií a workshopov.

Nórsky partner sa svojimi skúsenosťami bude snažiť rozvíjať projekt k smerom nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ale i získať potrebné skúsenosti pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku.

Projekt s názvom „Otvorený depozitár“ získal na svoju realizáciu 999 357,00 EUR z grantov EHP, ktoré sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk