Otvorený depozitár

English version


Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo spolu s nórskym partnerom The Narvik War and Peace Centre úspešné pri získaní nenávratnej finančnej dotácie pre zriadenie otvoreného depozitára, ktorý bude prínosom najmä pre návštevníkov múzea. Jeho cieľom je zmeniť spôsob prepojenia medzi návštevníkom a muzeálnymi zbierkami.

Väčšina múzeí má vo svojich depozitároch oveľa viac zbierkových predmetov, ako môžu reálne predviesť vo svojich expozíciách. Otvorený depozitár tak umožní návštevníkom múzea hlbšie nahliadnuť do činností múzea a spoznať doteraz nevidené zbierkové predmety. Jeho súčasťou bude i otvorené konzervátorské pracovisko, kde si záujemcovia budú môcť prezrieť činnosť konzervátorov pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, ako aj študovňa, kde budú prebiehať vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl, ako i pedagógov nielen z mesta Banská Bystrica. Vzdelávanie bude o to zaujímavejšie, že bude prebiehať za pomoci replík zbierkových predmetov, ktoré si žiaci budú môcť chytiť do rúk, čo nie je možné pri originálnych múzejných exponátoch.

Nezabudli sme ani na odbornú verejnosť. V rámci projektu bude prebiehať množstvo odborných konferencií a workshopov.

Nórsky partner sa svojimi skúsenosťami bude snažiť rozvíjať projekt k smerom nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ale i získať potrebné skúsenosti pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku.

Otvorený depozitár získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999 357,00 EUR prostredníctvom Grantov EHP a je spolufinancovaný aj z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond Múzea SNP verejnosti unikátnou, príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením. Múzejné predmety nebudú iba vystavené vo vitrínach, ale ich príbeh bude vyrozprávaný cez nové technológie. Okrem príležitosti vidieť doteraz skryté predmety, návštevníci budú môcť cez presklené steny sledovať i prácu konzervátorov. Pre odbornú verejnosť vznikne študijný depozitár, v ktorom bude prebiehať i vzdelávanie prostredníctvom zbierkových predmetov zamerané na podoby novodobého extrémizmu, rasizmu a spoločenskej intolerantnosti. Rozšírením ponúkaných služieb pre verejnosť sa tak zvýši i návštevnosť národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s nórskym partnerom The Narvik War and Peace Centre sa uskutočnia početné odborné podujatia venované múzejnej činnosti. Počas trvania projektu tak vznikne unikátne miesto spájajúce základné potreby múzea pri ochrane a správe múzejných zbierok, ako aj potreby širokej verejnosti dozvedieť sa viac o svojej histórii.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk