Oslavy 70. výročia Slovenského
národného povstania

Novinky a oznamy

Všetky novinky a oznamy

Ponuka na dočasný prenájom

Múzeum SNP, Kapitulská 23, B. Bystrica v súlade so zákonom 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka do dočasného prenájmu na 5 rokov trojpodlažnú stavbu – Mäsiarska bašta, súp. č. 547 o celkovej výmere 277 m2, časť zastavaného pozemku parc. č. 1332/1 o výmere 160 m2 určeného na zriadenie letnej […]

Medzinárodná vedecká konferencia

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Vojenský historický ústav v Bratislave organizujú v dňoch 28. – 29. apríla 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Slovensko v roku 1945, Oslobodenie Slovenska 1944-1945.   Návrh tematických blokov na medzinárodnej vedeckej konferencii k 70. výročiu oslobodenia Slovenska a skončenia 2. svetovej vojny: Režim a armáda Slovenskej […]

Kalendár podujatí

Kompletný kalendár podujatí
ďalšie podujatia