Oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania

Novinky a oznamy

Všetky novinky a oznamy
logo_vzdelavacie_centrum_web

Akreditované vzdelávanie na školský rok 2016/2017

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov spúšťame aj v školskom roku 2016/2017 akreditované programy Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách a Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku. Viac informácií a potrebné prihlášky nájdete na našom webe v časti Vzdelávacie centrum.

logo_msnp_web

Ponuka prenájmu nebytových priestorov a parkovacej plochy

Múzeum SNP so sídlom Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie na prenájom Čižmárskej bašty – nebytového priestoru o celkovej ploche 46,5 m2 a jej priľahlej spevnenej parkovacej plochy o celkovej ploche 46 m2. Nehnuteľnosť je určená výlučne na kancelárske účely. Záujemcovia môžu cenové ponuky zasielať do 30. 8. 2016 […]

Kalendár podujatí

Kompletný kalendár podujatí
ďalšie podujatia