Publikácie Múzea SNP

Knižnica Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je špeciálnou knižnicou v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z., § 11. Je súčasťou Múzea SNP, získava, spracováva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje knižničný fond a svojou činnosťou slúži pracoviskám múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom, poskytovaním knižničných dokumentov a informácií. Knižničný fond je špecializovaný na literatúru o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945, s dôrazom na protifašistický a národnooslobodzovací boj a Slovenské národné povstanie v kontexte európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Knižnica poskytuje absenčné výpožičky len pre zamestnancov Múzea SNP. Externí používatelia, ktorí majú záujem o štúdium knižničných dokumentov, môžu študovať len prezenčne a majú voľný prístup k čitateľským katalógom. V knižnici sa nachádza cca 22 017 knižničných jednotiek.

Ponukový list na publikácie Múzea SNP

Publikácie a časopis je možné si zakúpiť osobne v pokladni Múzea SNP v Banskej Bystrici alebo objednať poštou na adrese:
Múzeum SNP
Knižnica
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
alebo e-mailom na adresách: andrea.mojzisovaml@muzeumsnp.sk alebo muzeumsnp@muzeumsnp.sk.
V takomto prípade Vám budú objednané publikácie zaslané Slovenskou poštou na dobierku.

RISTVEYOVÁ, Katarína: Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2023, 298 s.
ISBN: 978-80-974274-5-0
Cena: 9 €

Volentier, Lukáš: Zápisky z kroniky mesta Banská Bystrica 1938 – 1945
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2023. 199 s.
ISBN: 978-80-974274-4-3
Cena: 6,50 €

Vojnová kronika. Roč. XII. Číslo 2/2023. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra.
Časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2023. 81 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 4,00 €

Vojnová kronika. Špeciál. Fašizmus od vzniku po súčasnosť. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra.
Špeciálne číslo roka 2023. Časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2023. 80 s.
ISBN: 978-80-974274-3-6
Cena: 4,00 €

Vojnová kronika. Roč. XII. Číslo 1/2023. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra.
Časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2023. 81 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 €

JUDAICA ET HOLOCAUSTICA 2021, volume 12, No. 1 – 2
peer-reviewed scientific journal, english language, Download here.
recenzovaný vedecký časopis, anglický jazyk. Dostupné online TU.
ISSN 2644–7045

(Ed.:) LEPIŠ, Juraj: Nacistická politika voči slovanským národom.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2022. 111 s.
ISBN: 978-80-974274-2-9
Cena: 6,00 €  – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Roč. XI. Číslo 2/2022. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra.
Časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2022. 89 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 €

Vojnová kronika. Roč. XI. Číslo 1/2022. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra.
Časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2022. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 €

STRMEŇ, Vlado: Poviem vám… Opäť v predaji – DOTLAČ
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2022. 183 s.
ISBN: 978-80-974274-1-2
Cena: 7,00 €

JUDAICA ET HOLOCAUSTICA 2020, volume 11, No. 2
peer-reviewed scientific journal, english language, Download here.
recenzovaný vedecký časopis, anglický jazyk. Dostupné online TU.
ISSN 2644–7045

JUDAICA ET HOLOCAUSTICA 2020, volume 11, No. 1
peer-reviewed scientific journal, english language, Download here.
recenzovaný vedecký časopis, anglický jazyk. Dostupné online TU.
ISSN 2644–7045

Vojnová kronika. Roč. X. Číslo 2/2021.Spoločnosť, politika, armáda.
Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2021. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 €

(Ed.:) ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica a kol.: Židia v Slovenskom národnom povstaní. Židé v Slovenském národním povstání.
Banská Bystrica-Praha, Múzeum SNP v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR, v.v.i. 2021. 366 s.
ISBN: 978-80-89514-97-7; 978-80-7286-384-6
Cena: 11,00 €

Cséfalvay, F., Mičev, S.: SNP deň po dni
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 108 s.
ISBN: 978-80-89514-18-2
Cena: 9,00 € Publikácia je vypredaná

Pramene Obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 320 s.
ISBN: 978-80-89514-19-9
Cena: 11,00 €

Nižňanský, Eduard – Psicová Ktatrína: Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938-1945. Antisemitismus und Holocaust in der Slowakei in Dokumenten deutscher Provenienz von 1938 bis 1945.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2021. 710 s.
ISBN: 978-80-89514-99-1
Cena: 22,00 € PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

FREMAL, Karol: Nekomunistický odboj na Slovensku v rokoch 1938-1944.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2021. 199 s.
ISBN: 978-80-89514-98-4
Cena: 9,00 €

ZAŤKO, Peter: Spomienky.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 621 s.
ISBN: 978-80-89514-96-0
Cena: 15,00 €

Vojnová kronika. Roč. X. Číslo 1/2021.Spoločnosť, politika, armáda.
Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 93 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Ed.: Stanislav MIČEV a kol.: Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 334 s.
ISBN: 978-80-89514-94-6
Cena: 10,00 €  – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Ed.: Marek SYRNÝ a kol.: Slovensko a Európa v roku 1940.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 231 s.
ISBN: 978-80-89514-93-9
Cena: 8,00 €

Ed.: Marek SYRNÝ: Slovenské národné povstanie – medzi minulosťou a odkazom pre dnešok.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 136 s.
ISBN: 978-80-89514-92-2
Cena: 5,00 €

Vojnová kronika. Roč. IX. Číslo 2/2020.Spoločnosť, politika, armáda.
Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 84 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 €

JUDAICA ET HOLOCAUSTICA 2019, volume 10, No. 2
peer-reviewed scientific journal, english language, Download here.
recenzovaný vedecký časopis, anglický jazyk. Dostupné online TU.
ISSN 2644–7045

JUDAICA ET HOLOCAUSTICA 2019, volume 10, No. 1
peer-reviewed scientific journal, english language, Download here.
recenzovaný vedecký časopis, anglický jazyk. Dostupné online TU.
ISSN 2644–7045

 Ed.: Viera Kováčová a kol.:  Slovensko v roku 1945. Oslobodenie Slovenska 1944-1945.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 638 s.
ISBN: 978-80-89514-91-5
Cena: 17,00 €  – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Frühwaldová, Alica – Fogarty, Ivana: The Love I Lost
Banská Bystrica, Museum of the Slovak National Uprising 2020. 199 s.
ISBN: 978-80-89514-90-8
Cena: 7,00 €

Vojnová kronika. Roč. IX. Číslo 1/2020.Spoločnosť, politika, armáda.
Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 81 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 € –  PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Frühwaldová, Alica: O koľko lásky som prišla.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2020. 191 s.
ISBN: 978-80-89514-89-2
Cena: 8,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy. Policy of Anti-Semitism and Holocaust in Post-war in European States. Eds.: Stanislav Mičev, Katarína Ristveyová.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 235 s. + 244 s.
ISBN: 978-80-89514-57-1
Cena: 10,00 €

Stanislav, Ján – Mičev, Stanislav: Odkaz slobody. Bedeker o protifašistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 2. vyd. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-63-2
Cena: 5,00 €

Stanislav, Ján – Mičev, Stanislav: The Legacy of Freedom. A Baedeker on anti-fascist Resistance and Slovak National Uprising.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 1. vyd. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-61-8
Cena: 5,00 €

Stanislav, Ján – Mičev, Stanislav: Zavet svobody. Bedeker ob antifašistkom soprotivleniji i Slovackom nacionaľnom vosstaniji.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 1. vyd. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-62-5
Cena: 5,00 €

Slovensko 1938. Československo v zovretí mocností. Ed.: Marian Uhrin.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 268 s.
ISBN: 978-80-89514-71-7
Cena: 7,00 €

1939. Rok zlomu. Ed.: Marek Syrný.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 502 s.
ISBN: 978-80-89514-70-0
Cena: 10,00 €

Vojnová kronika
Spoločnosť, politika, armáda. Roč. VIII. Číslo 2/2019.
Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 3,30 €

STANISLAV, Ján – BURSA, Stanislav
Siločiary sovietskej pomoci SNP a vzdušný most. 1. časť.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 239 s.
ISBN: 978-80-89514-69-4
Cena: 15,00 €

ODROBIŇÁKOVÁ, Jana
Hlási sa Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica…
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 111 s. + CD
ISBN: 978-80-89514-65-6
Cena: 8,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

BACHNÁR, Alexander
Mojich sto rokov.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 246 s. + DVD
ISBN: 978-80-89514-67-0
Cena: 8,00 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Roč. VII. Číslo 2/2018. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2018. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

STANISLAV, J. – MIČEV, S.: Odkaz slobody. Bedeker o protifašistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2018. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-55-7
Cena: 5,00 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Roč. VII. Číslo 1/2018. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2018. 85 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Syrný, Marek a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947. 
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2018. 239 s.
ISBN: 978-80-89514-50-2
Cena: 10,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Halaj, Dušan: Príbehy zo Slovenského národného povstania a oslobodenia.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 160 s.
ISBN: 978-80-89514-49-6
Cena: 6,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Karvaš, Imrich: Moje pamäti. V pazúroch Gestapa. Opäť v predaji – DOTLAČ
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 239 s.
ISBN: 978-80-89514-48-9
Cena: 9,00 € –

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník VI. Číslo 2/2017. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Roč. VI. Číslo 1/2017. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Chytka, Stanislav V. – Vaněk, Oldřich: Tí z prvej línie. Príbehy z odboja v Liptove.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 359 s.
ISBN: 978-80-89514-46-5
Cena: 17,00 €

Pažurová, Helena: Jegorovova partizánska brigáda. Prvá čs. partizánska brigáda J. V. Stalina.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 156 s.
ISBN: 978-80-89514-47-2
Cena: 12,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Stanislav, Ján – Švacho, Jaroslav: Rafinéria Apollo v perimetri dokumentov. Súvislosti a dôsledky bombardovania 16. júna 1944.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 416 s.
ISBN: 978-80-89514-45-8
cena: 22, 00 €

KOVÁČOVÁ, V. a kol.: Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Rossija (Sovetskij Sojuz) i Slovakija na obščich perekrestkach istoriji.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 258 s. + 298 s.
ISBN: 978-80-89514-39-7
Cena: 15,00 €

DIGITÁLNE MÚZEUM – čo s digitálnym obsahom múzeí?
Zborník prednášok z konferencie konanej 25.-26.10.2016 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Zost.: Jano Jurkovič
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 79 s.
ISBN: 978-80-89514-42-7
Cena: 7,00 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 2/2016. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Nižňanský, Eduard: Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938-1945.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 495 s.
ISBN: 978-80-89514-40-3
Cena: 24,00 €  PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 1/2016. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Vimmer, Pavel: Partizáni Sečanského. História partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 276 s.
ISBN: 978-80-89514-38-0
Cena: 9,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Stanislav, Ján – Švacho, Jaroslav: Siločiary pomoci SNP a západní spojenci. Lines of Force of the Aid to The Slovak National Uprising and The Western Allies.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 326 s.
ISBN: 978-80-89514-37-3
Cena: 17,00 €  – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Baka, Igor – Cséfalvay, František: Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939-1945 slovom a obrazom.
Bratislava, Pro Militaria Historica 2015. 193 s.
ISBN: 978-80-970768-2-5
Cena: 15,00 €

Šteflovič, Štefan: Únik z moci šelmy. Slovenský vojak-partizán v Odese. Autobiografia.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 93 s.
ISBN: 978-80-89514-34-2
Cena: 4,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Hruboň, Anton: „Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie
Banská Bystrica, AntOn Solutions pre Múzeum SNP 2015. 220 s.
ISBN: 978-80-89514-35-9
Cena: 11,00 €

Pažurová, Helena: Ľudovít Kukorelli. Životný príbeh vojaka a partizána.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 143 s.
ISBN: 978-80-89514-32-8
Cena: 5,50 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 2/2015. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 1/2015. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Syrný, M.: SNP – Slovensko a Európa v r. 1944
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 751 s.
ISBN: 978-80-89514-30-4
Cena: 20,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2007. Generál Július Nosko. Príspevky z odborného seminára k 100. výročiu narodenia J. Noska. Tisovec, 6. júna 2007.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2011. 274 s.
ISBN: 978-80-89514-04-5
Cena: 7,00 € NOVÁ CENA

Mičev, S. – Čemanová, M.: Osud rasovo prenasledovaných na Slovensku v rokoch 1939-1945. The fate of racially persecuted in Slovakia in the years 1939-1945.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2012. 39 s.
ISBN: 978-80-89514-10-6
Cena: 2,00 €

Halaj, D.: Generálmajor Teodor Šlajchart (30.8.1916-3.3.2011)
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2012. 70 s.
ISBN: 978-80-89514-11-3
Cena: 4,00 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Šindelářová, L.: Einsatzgruppe H. Působení operační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků
Praha, Academia v spolupráci s Múzeom SNP 2015. 447 s.
ISBN: 978-80-89514-29-8
Cena: 17,56 €  – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník III. Číslo 2/2014. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Fremal, K.: Slovenskí sociálni demokrati 1938-1944. Sociálnodemokratická strana na Slovensku v odboji a SNP.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 198 s.
ISBN: 978-80-89514-28-1
Cena: 8,00 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník III. Číslo 1/2014. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €  – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník II. Číslo 2/2013. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2013. 72 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník II. Číslo 1/2013. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2013. 72 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Kmeť, N. – Syrný, M.: Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického.
Bratislava-Banská Bystrica, Ústav politických vied SAV v spolupráci s Múzeom SNP 2013. 549 s.
ISBN: 978-80-89514-21-2
Cena: 5,00 € – NOVÁ CENA

Cséfalvay, F., Mičev, S.: SNP deň po dni
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 108 s.
ISBN: 978-80-89514-18-2
Cena: 4,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. september 2011, Múzeum SNP Banská Bystrica
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 216 s.
ISBN: 978-80-89514-12-0
Cena: 6,00 €

Pavúk, M.: Osud Židov vo Vyhniach.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 152 s.
ISBN: 978-80-89514-17-5
Cena: 6,50 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Pramene Obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 320 s.
ISBN: 978-80-89514-19-9
Cena: 8,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Uhrin, M.: Pluk útočnej vozby.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 248 s.
ISBN: 978-80-89514-14-4
Cena: 11,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Číslo 2/2012. Odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 56 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Číslo 1/2012. Odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 56 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Dejiny novodobého Slovenska. JUDr. Jozef Lettrich.
Martin, Nadácia Jozefa Lettricha 2012. 304 s.
ISBN: 978-80-971152-5-8
Cena: 8,00 €

Syrný, M., Uhrin, M.: Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 – február 1945).
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 202 s.
ISBN: 978-80-89514-09-0
Cena: 7,50 €  –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944. Zborník príspevkov z 9. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska, Alba Iulia, 19. – 23. september 2011.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 308 s.
ISBN: 978-80-89514-08-3
Cena: 6,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Syrný, M. a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 252 s.
ISBN: 978-80-89514-07-6
Cena: 5,50 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Mičev, S. a kol.: V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 304 s.
ISBN: 978-80-89514-06-9
Cena: 6,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Pažurová, Helena: Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 344 s.
ISBN: 978-80-89514-05-2
Cena: 7,00 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Čemanová, Mária: Ofúkané recepty starých materí z Kališťa, Podkoníc a okolia…, 2. doplnené vydanie
Banská Bystrica, Klub priateľov Múzea SNP 2012. 72 s.
ISBN: 978-80-8141-003-1
Cena: 3,50 €

Kocák, I., Lesník, D., Oravec, P., Uhrin, M.: Oživili sme pancierový vlak
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 120 s.
ISBN: 978-80-89514-02-1
Cena: 7,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Úkrop, P.: Slováci v Stutthofe
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2011. 256 s.
ISBN: 978-80-970238-7-4
Cena: 8,40 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 29. – 30. apríl 2010.
Zost.: Viera Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 286 s.
ISBN: 978-80-970238-9-8
Cena: 5,80 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen 8. september 2009.
Zost.: Viera Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 118 s.
ISBN: 978-80-89514-00-7
Cena: 3,33 €

Mičev, Stanislav: Augustín Morávek. Od arizácií k deportáciám.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 124 s.
ISBN: 978-80-970238-8-1
Cena: 5 €

Varinský, Vladimír: Pešo z nemeckého Hamelnu do slovenskej Kremnice. Zápisky vojnového zajatca.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 114 s.
ISBN: 978-80-970238-4-3
Cena: 3,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Syrný, Marek: Slovenskí demokrati `44-48. Kapitoly z dejín demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 404 s.
ISBN: 978-80-970238-5-0
Cena: 7,00 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Uhrin, Marian a kol.: II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 184 s.
ISBN: 978-80-970238-0-5
Cena: 10,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Mičev, Stanislav: Slovenské národné povstanie 1944.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 208 s.
ISBN: 978-80-970238-3-6
Cena: 13,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie – paralely a rozdiely. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14.-15. október 2008.
Zost.: Marek Syrný.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 226 s. + 207 s. poľského textu
ISBN: 978-80-970238-1-2
Cena: 9,00 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945.
Zost.: Marek Syrný a kol.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 468 s. + 51 s. separát
ISBN: 978-80-970238-2-9
Súčasťou publikácie je separát 65. výročie SNP – minulosť, súčasnosť a budúcnosť historiografie odboja a SNP.
Cena: 8,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Slovenské národné povstanie 1944 – súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.
Bratislava, Banská Bystrica, Ústav politických vied SAV, Múzeum SNP 2009. 454 s.
Ed.: Miroslav Pekník.
ISBN: 978-80-224-1090-8
Cena: 12,90 € –PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Jablonický, Jozef: Z ilegality do povstania. Kapitoly z občianskeho odboja.
Banská Bystrica, DALI-BB pre Múzeum SNP 2009. 446 s.
ISBN: 978-80-89090-60-0
Cena: 8,00 € – NOVÁ CENA

Čemanová, Mária: Ofúkané recepty starých materí z Kališťa, Podkoníc a okolia…
Banská Bystrica, DALI-BB pre Múzeum SNP 2009. 52 s.
ISBN: 978-80890-56-3
Cena: 3,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Čemanová, Mária – Janotková, Zita – Mičev, Stanislav: Sprievodca expozíciou – Národná kultúrna pamiatka Kalište.
Banská Bystrica pre Múzeum SNP 2007. 96 s.
ISBN: 978-80-696750-1-3
Cena: 1,00 €

Baranová, Daniela – Tóth, Dezider: Československé vojenské vyznamenania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2007. 12 listov
Cena: 2,32 € – VYZNAMENANIA SÚ VYPREDANÉ

Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006. Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana, Banská Bystrica 31.1.2006.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2008. 283 s.
ISBN: 978-80-970072-4-9
Cena: 5,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vigaš, B.: Sprievodca expozíciou Múzea SNP.
Banská Bystrica, Danielson pre Múzeum SNP 2006. 130 s.
ISBN: 80-969546-3-6
Cena: 2,16 €

Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2005. Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943. Vznik a činnosť ilegálnej SNR. Zborník z odborného seminára.
Zost.: Ján Stanislav,…
Banská Bystrica, Trian pre Múzeum SNP 2006. 180 s.
ISBN: 80-88945-85-2
Cena: 2,99 €

Snopko, L.: Obete varujú. Victius Warn us. Paralelné príbehy. Parallel stories.
Bratislava, Orman pre Múzeum SNP 2004. 91 s.
ISBN: 80-968773-6-4
Cena: mäkká väzba: 4,00 € – – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ
tvrdá väzba: 5,00 € – – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. 2. časť. Postoje katolíckych a pravoslávnych kresťanov k fašizácii a nacizácii spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933-1945 a ekumenizmus v odboji. Materiály z medzinárodnej konferencie 9.-10.10.2001 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Zost.: Daniela Baranová,…
Liptovský Mikuláš, Tranoscius pre Múzeum SNP 2004. 291 s.
ISBN: 80-7140-249-4
Cena: 2,66 €

Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Materiály z 1. časti medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24.-25. októbra 2000 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pod názvom Postoje evanjelických kresťanov k fašizácii a nacizácii spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933-1945.
Zost.: Daniela Baranová,…
Liptovský Mikuláš, Tranoscius pre Múzeum SNP 2001. 195 s.
ISBN: 80-7140-140-4
Cena: 2,66 €

Cambel, Samuel: Hospodárske pomery v SNP.
Banská Bystrica, Trian pre Múzeum SNP 2003. 171 s.
ISBN: 80-88945-69-0
Cena: 2,66 €

Halaj, Dušan-Moncoľ, Ľubomír-Stanislav,  Ján: Francúzi v SNP.
Bratislava, Peter Juriga pre Múzeum SNP 2003. 351 s.
ISBN: 80-89112-02-1
Cena: 4,65 €

The Tragedy of the Jews of Slowak. 1938-1945: Slovakia and the „Final Solution of the Jewish Question“. Oswiecim, Banská Bystrica, Auschwitz-Birkenau State Museum, Museum of the Slovak National Uprising 2002. 319 s.
ISBN: 83-88526-15-4
Cena: 8,00 € – NOVÁ CENA

SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Zborník vystúpení z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP, Múzeum SNP Banská Bystrica 8.-10. júna 1999.
Zost.: Dezider Tóth,…
Banská Bystrica, Adade pre Múzeum SNP 1999. 491 s.
ISBN: 80-88976-05-7
Cena: 3,32 €

Nezodpovedané otázky. K spochybňovaniu odboja a SNP v našich národných dejinách. Materiály zo seminára s medzinárodnou účasťou Banská Bystrica, Múzeum SNP 24.-25. septembra 1996.
Zost.: Dušan Halaj,…
Bratislava, Peter Juriga pre Múzeum SNP 1997. 211 s.
ISBN: 80-967558-2-X
Cena: 1,99 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

SNP v pamäti národa. Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP, Donovaly 26.-28. apríla 1994.
Bratislava, NVK International pre Múzeum SNP 1994. 392 s.
ISBN: 80-85727-22-6
Cena: 2,99 €

Dobríková, Mária-Gajdoš, Milan: Banská Bystrica medená a povstalecká.
Banská Bystrica, M.O.Enterprise pre Múzeum SNP 1994. 104 s.
ISBN: 80-85342-08-X
Cena: 1,83 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Povstaleckí generáli. Ján Golian, Rudolf Viest, Július Nosko.
Biografie prevzaté zo Zborníka Múzea SNP č. 15.
Martin, Osveta pre Múzeum SNP 1990. 30 s.
Cena: 0,03 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Syrný, Marek a kol.: Slovensko a Európa v roku 1948. 
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2018. 309 s.
ISBN: 978-80-89514-56-4
Cena: 9,00 €

Modrovich, Jozef: Tri duby.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 351 s.
ISBN: 978-80-89514-60-1
Cena: 11,00 € –  PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 159 s.
ISBN: 978-80-89514-59-5
Cena: 6,00 €