Partner projektu / Project Partner

English version

The Narvik War and Peace Centre je nezisková organizácia, ktorá skúma, dokumentuje a rozširuje informácie o otázkach týkajúcich sa vojen a konfliktov. Ich príbeh sa začína nemeckým útokom na Narvik v roku 1940, bitkou pri Narviku a následnou okupáciou. Pracujú však aj s problémami, ktoré nesúvisia s druhou svetovou vojnou. Špeciálne sa zameriavajú na vojnové pravidlá a ľudské práva.

Organizácia bola založená zlúčením The Nordland Red Cross War Memorial Museum (založené v roku 1964) a Nordnorsk fredssenter (založené v roku 1990). Je najsevernejším zo siedmich nórskych stredísk mieru a ľudských práv financovaných nórskym ministerstvom školstva. Vedie ju charizmatický riaditeľ Eystein Markusson.

Nórsky partner sa svojimi skúsenosťami bude snažiť rozvíjať projekt k smerom nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ale i získať potrebné skúsenosti pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku.

Kontakt:
Eystein Markusson
funkcia: riaditeľ
tel.: +47 45 03 54 18
e-mail: em@narviksenteret.no
post@narviksenteret.no

Viac o Narvik War and Peace Centre sa dočítate na ich domovskej stránke tu.

The Narvik War and Peace Centre