Národná kultúrna pamiatka Kalište

kaliste8Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici spravuje svoju  ďalšiu vysunutú expozíciu na Kališti. V roku 1961 uznesením predsedníctva SNR č. 24 zo dňa 27. 2. 1961 bolo Kalište vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. Ide o jednu z mnohých obcí a osád, ktoré boli vypálené počas 2. svetovej vojny. Život v nej, ako v jedinej obci, však dodnes nebol obnovený. Nachádza sa v chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry vo výške 924 m.n.m. Sú tam zrekonštruované 2 domčeky, malá zvonička a základy zhorených obytných domov.  Pripomínajú tragédiu, ktorá sa tu odohrala 18. marca 1945.

kaliste4V roku 2007 Múzeum SNP sprístupnilo v 2 domčekoch novú expozíciu pod názvom Partizánska republika. Spolu s expozíciou bol sprístupnený aj nový pamätník. Pamiatku padlých si každoročne pripomínajú pri výročiach SNP bývalí obyvatelia Kališťa i ostatní občania, priamo v priestoroch niekdajšej obce, podujatím Stretnutie generácií. V roku 2008 Múzeum SNP sprístupnilo náučný chodník Kalištím s názvom Ako žili Kališťania. Tvorí ho 17 informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené v areáli celej Národnej kultúrnej pamiatky.

Galéria

Areál Národnej kultúrnej pamiatky Kalište aj s expozíciou je pre návštevníkov otvorený od 19. mája každý deň okrem pondelka od 10:00 – 17:00.

V prípade nepriaznivého počasia, expozícia otvorená nie je. Upozorňujeme na zníženú kvalitu prístupových ciest.
V prípade Vášho záujmu o odborný lektorský výklad nás prosím kontaktujte na uvedených telefónnych číslach:
+421 48 24 51 124 – pokladňa Múzea SNP
+421 918 899 408 – vedúci lektor Múzea SNP