Fondy a zbierky Archívu Múzea Slovenského národného povstania

Justícia

Nápravno-výchovné a kárne zariadenia
Fond: Väznica Krajského súdu v Banskej Bystrici (Základná kniha zaistencov Gestapa), 1944-1945

Kultúra

Fond Múzea Slovenského národného povstania, 1955-1995
Fond Slobodný slovenský vysielač, 1944
Fond rodiny Vesel, 1928-1992

Osobné fondy

Jozef Dřímal, 1892-1978
Ján Golian, 1906-1945
Ivan Haluzický, 1913-1965
Ján Imro, 1897-1990
Andrej Júny, 1903-1971
Ladislav Jurák, 1927-1948
Imrich Karvaš, 1903 1981
Daniel Kováč, 1903-1970
Július Nosko, 1907-1986
Samo Maľach Petrovský, 1916-1944
Mikuláš Šinglovič, 1916-1995
Jaroslav Šolc, 1920-1985
Rudolf Viest, 1890-1945,
Ferdinand Čatloš, 1895-1972