Užitočné linky / Useful Links

English Version

Dodatok k zmluve o dielo: https://www.crz.gov.sk/7228677-sk/dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-c-2022122-a-c-582022m-snp/
Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. 2022/122 a č. 58/222/M SNP – Múzeum SNP „Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. PS 01 – Prestavba časti objektu na depozitár: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6799640/
Zmluva k projektu https://www.crz.gov.sk/zmluva/5267379/
Zastúpenie správcu programu v SR – www.eeagrants.sk
Správca programu – www.eeagrants.org
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR –  www.norway.no/slovakia
Európska únia – www.europa.eu/european-union/index_sk
Donori – Lichtenštajnsko – www.liechtenstein.li
Donori – Island – www.visiticeland.com
The Directorate for Cultural Heritage v Nórsku – www.narviksenteret.no