Stretnutie generácií na Kališti, 29. jún 2024

KALIŠTE, symbol vypálených obcí Slovenska počas Druhej svetovej vojny stále žije vďaka generáciám, ktoré mu prejavovali úctu a venovali mu starostlivosť.
Aj vďaka tomu 29. júna 2024 pripravíme už 18. ročník Stretnutia generácií na Kališti. Program ako aj ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať na sociálnych sieťach a webe Múzea SNP www.muzeumsnp.sk