Kontakty / Contacts

Ivica Matošová
funkcia: projektový manažér
tel.: +421 907 556 447
e-mail: imatusikova@gmail.com

Ivana Reptišová
funkcia: manažér pre monitorovanie a publicitu
e-mail: ivanareptisova@gmail.com

Andrea Mojžišová
funkcia: ekonóm projektu
e-mail: andrea.mojzisova@muzeumsnp.sk

Veronika Bodnáriková
funkcia: ekonóm projektu
e-mail: veronika.bodnarikova@muzeumsnp.sk

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ivica Matošová
funkcia: Project Manager
tel.: +421 907 556 447
e-mail: imatusikova@gmail.com

Ivana Reptišová
funkcia: Manager for Monitoring and Publicity
e-mail: ivanareptisova@gmail.com

Andrea Mojžišová
funkcia: Economist
e-mail: andrea.mojzisova@muzeumsnp.sk

Veronika Bodnáriková
funkcia: Economist
e-mail: veronika.bodnarikova@muzeumsnp.sk