Čo je nové? / News

English version

Medzinárodná konferencia „Modernizácia Múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“

V dňoch 23. – 24. marca 2021 sa uskutoční medzinárodná konferencia „Modernizácia Múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“, ktorá je úvodným podujatím k projektu „Otvorený depozitár“, podporeného  z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Pozvánku spolu s programom nájdete tu.