UPOZORNENIE

U P O Z O R N E N I E

Naši kolegovia z konzervátorského pracoviska budú v najbližších dňoch pri starostlivosti o ťažkú bojovú techniku v areáli Pamätníka SNP využívať laserové žiarenie.

Nevstupujte do ohraničených zón!

Nepozerajte do žiarenia!

Nepúšťajte do blízkosti zón deti!

Ďakujeme za pochopenie.