Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1938

Konferencia_SLOVENSKO_1938

 

Múzeum Slovenského národného povstania a Vojenský historický ústav
si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu
„Slovensko v roku 1938 – Československo v zovretí mocností”,
ktorá sa uskutoční v dňoch 3. a 4. októbra 2018 v priestoroch Vzdelávacieho centra na Tulskej 39 v Banskej Bystrici.

Konferencia bude zameraná na spracovanie tém súvisiacich
s profilujúcimi udalosťami a procesmi, ktoré ovplyvňovali Slovensko,
resp. Československo v roku 1938, vrátane širšieho európskeho kontextu.

Program konferencie si môžete pozrieť v priloženom súbore.