ARMÁDA V POVSTANÍ

event_cover

ARMÁDA V POVSTANÍ / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944 je dokumentárna výstava Múzea SNP a Vojenského historického ústavu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. O 17.00 ju slávnostne otvoríme v priestoroch dvorany ministerstva na Námestí SNP 33 v Bratislave.

Výstava potrvá do konca augusta 2019 a je otvorená pre verejnosť od 10.00 do 18.00 (okrem pondelka).

Slovenské národné povstanie predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti Nacizmu v Európe. Rozhodujúcou zložkou Slovenského národného povstania bola povstalecká armáda – 1. čs. armáda na Slovensku.

Výstava Armáda v SNP je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Jednotlivé celky sa venujú prvým bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam a reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády ako aj armádnych jednotiek je samostatne dokumentované v príslušných tematických  celkoch. Zánik povstaleckej armády a význam Slovenského národného povstania tvorí záver výstavy.