Euro Souvenir bankovka Pancierové vlaky v SNP

Predaj Pokračuje

Predaj Euro Souvenir bankovky “Pancierové vlaky v SNP” pokračuje na pokladni Múzea SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica. Predaj sa realizuje v pokladni a v bankomate.