CALL FOR PAPERS Konferencia Druhá svetová vojna a spoločnosť

V dňoch 8. a 9. novembra 2023 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutoční vedecká konferencia Druhá svetová vojna a spoločnosť. Partnermi konferencie sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský historický ústav Bratislava a Sekcia vojenských dejín Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Stiahnuť Call for papers slovensky
Dowload Call for papers in English