Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť

Ústav politických vied SAV, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Štátny pedagogický ústav, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Metodicko-pedagogické centrum, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Ministerstvo kultúry SR Vás pozýva na seminár s panelovou diskusiou POHĽADY NA SLOVENSKÚ POLITIKU V MINULOSTI A ODKAZ PRE SÚČASNOSŤ, ktorý sa bude konať dňa 18. októbra 2018 o 8:55 hod. v priestoroch kinosály Múzea Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Témy:
I. Extrémizmus – holokaust
II. Osobnosti slovenskej politiky – Milan Hodža, štátnik a politik
Seminár je určený pre pedagógov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľov dejepisu a občianskej náuky.
Prvá časť seminára je zameraná na najtvrdšie prejavy extrémizmu na Slovensku v minulosti (holokaust), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať. Druhá časť seminára je orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov, ktorí sa i napriek svojim nedostatkom pohybovali v hraniciach demokratickej politiky a ich myslenie a konanie môže byť v modifikovanej podobe využívané aj v súčasnom politickom živote.

Program
1. Výstava – Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia:
a) Extrémizmus – holokaust
b) Milan Hodža – štátnik a politik
– doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV
– PhDr. Stanislava Šikulová, PhD., SNM – Múzeum židovskej kultúry Bratislava
– PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických vied SAV
– PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava
– PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže:
Hodžov novinový článok (základné školy),
Hodžova esej (stredné školy)
Hodžovo diskusné fórum (stredné školy)
– Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava
– RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingiálne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
– PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietnutie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar
– publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV
a Múzea židovskej kultúry

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska

Organizátori:
pozvanka_pohlady-na-slovensku-politiku_bb-1