Stretnutie generácií na Kališti

Program 16. ročníka Stretnutia generácií na Kališti

10.30
ekumenická pobožnosť (pamätník)

11.00
pietna spomienka (pamätník)
Položenie vencov
Hymna Slovenskej republiky
Otvorenie
Príhovory a pozdravy hostí
Prechádzka Sadom života

12.30
kultúrny program (pódium)
Folklórny súbor Heľpan a Chlopi z Heľpy
Dychová hudba Železiarní Podbrezová

Ďalej sme pripravili:
zábavné detské ihrisko
Športové, vedomostné a zábavné hry a súťaže pre deti
(JUNIOR CENTRUM)

Záchranná brigáda Hasičského
a záchranného zboru Žilina
Ukážka Logistického modulu pre likvidáciu následkov
mimoriadnych udalostí, zlanovanie

prechádzky partizánskou republikou
Návšteva expozície Národnej kultúrnej pamiatky Kalište

turistické pochody
Donovaly–Kalište; Špania Dolina–Kalište

BULLETIN K PODUJATIU NA STIAHNUTIE TU