Stretnutie generácií na Kališti

14. augusta 2021 sa uskutoční 15. ročník spomienkového podujatia Stretnutie generácií v bývalej vypálenej obci Kalište.
Program tvoria: Ekumenická pobožnosť / Pietna spomienka / Krátky kultúrny program.
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera.
VIac informácií nájdete v bulletine: TU