Malé „Eltéčko“ – 10 ton vo vzduchu

ELTECKO2Aj keď sa označuje ako ľahký tank vzor 38, stále váži okolo 10 ton. Pri premiestňovaní takéhoto nákladu sme museli byť veľmi opatrní. Tank na pôvodnom mieste stál asi od roku 1968. Po 50-tich rokoch sa dočká opravy. Dlhý čas zaberie samotná sondáž a výskum kurátorov. Následne bude našim cieľom komplexná analýza stavu jednotlivých súčiastok, návrhov na ich opravu, resp. výrobu nových dielcov. Bude to stáť veľa úsilia, času a financií. O priebehu opráv vás budeme priebežne informovať. Tento ikonický exponát Múzea SNP si to zaslúži. Často ho familiárne voláme: “naše eltéčko”. Vskutku je to súčasť národných dejín nás všetkých.