13. november 2018, 19:30 – film Ha’Muzeon

Vážení návštevníci,

dňa 13. novembra 2018 o 19:30 hod.  bude Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v rámci 3. ročníka festivalu izraelských dokumentárnych filmov Kolnoa.doc premietať v kinosále na Kapitulskej ulici 23, film:

Ha’Muzeon , Izrael 2017, 1h 14m, réžia: Ran Tal hebrejsky, anglicky, jidiš, arabsky, anglické a slovenské titulky

Ha Muzeon

“Múzeum” je film, ktorý sa snaží objavovať izraelskú dušu prostredníctvom galérií, skladov a návštevníkov izraelského národného múzea, najvýznamnejšej kultúrnej inštitúcie v Izraeli. Približne 18 mesiacov režisér Ran Tal zhromažďoval zábery dennej rutiny múzea, ktoré poskladal do filmovej koláže. Výsledkom je poučná a zároveň zábavná dokumentárna skladačka, ktorá sa pokúša definovať jedinečnú podstatu múzea v rámci výnimočného geografického, historického a politického kontextu,
v ktorom pôsobí.

“The Museum” is a film that seeks to explore the Israeli soul through the galleries, storerooms and visitors of the Israel Museum – Israel’s most important cultural institution. For about 18 months, director Ran Tal collected footage of the museum’s daily routine, assembling it into a cinematic collage. This is a documentary puzzle, simultaneously intriguing and amusing, which attempts to define the unique essence of the museum within the exceptional geographical, historical and political context in which it functions.

VSTUP VOĽNÝ